« Tagasi

Otepää vallavalitsuses 27.08.2018

27.08.2018

 1. Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 2. aprilli 2018. a korraldusega nr 2-3/139  alustatud riigihange "Heakorratööde teostamine Otepää vallas" (riigihanke viitenumber 196662).
 2. Anti Otepää vallasiseses linnas Pühajärve tee 22 kinnistul asuvale ehitisele (lastepäevakodu Pähklike) kasutusluba.
 3. Anti Otepää vallasiseses linnas 23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee, Keskväljaku nurk, Kopli tn 1b, Kopli tn 5, Kopli tn 6a, Kopli tn 8, Kopli tänav, Kopli tänav T1, Lipuväljak, Lipuväljak 22, Lipuväljak 7b, Lipuväljak T7, Lipuväljaku, Munamäe tn 3, Munamäe tn 4a, Munamäe tänav, Pühajärve tee 22, Pühajärve tee 6, Tartu mnt 2, Tehvandi tn 7, Tehvandi tänav T1, Virulombi tänav kinnistutel asuvale kaugküttetorustikule kasutusluba.
 4. Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kulude katmiseks 100% ulatuses hoolekandeasutuses isiku ülalpidamise kulu maksumuse ja isiku poolt tasumisele kuuluva summa vahest.
 5. Määrati ühele isikule raske majandusliku olukorra puhul toetus kulude hüvitamiseks, määrati ühele isikule toetus kogusummas 42 eurot.
 6. Määrati ühele isikule tervisetoetus suuruses 100 eurot. Keelduti ühele isikule  tervisetoetuse määramisest, kuna tema sissetulek on pärast sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimustel arvestatud eluasemekulude mahaarvamist suurem, kui kahekordne toimetulekupiir.
 7. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest neli isikut.
 8. Anti osaühingule Tilts Eesti filiaal tasu eest üürile Pühajärve külas Kannistiku vkt 4-8 asuv korter, suurusega 40 m2. Määrata igakuise üüri suuruseks 80 eurot (2 eurot/m2).
 9. Rahuldada Aime Meriste toetuse taotlus Kibena külas asuvale Kingu kinnistule veesüsteemide rajamiseks järgmiselt:
 10. Rahuldati Aime Meriste, Anne Kosmani, Birgit Keldo, Diana Prii, Heli Triki, Kadri Salum Jussila, kalev Urmi, Kalju Kasevälja, Liis Kuusikmaa, Mart Kaasi, Rait Uibu, Siim Kooseri, Ene Kuusikmaa hajaasustuse programmi taotlused.
 11. Kanti Otepää Avatud Noortekeskuses maha 4 ühikut väheväärtuslikku vara, summas 519 eurot.

 

22.08.2018

 1. Otsustati saata vallavanem Kaido Tamberg ajavahemikuks 24. – 26. august 2018. a välislähetusse Soome Vabariiki Vihtisse seoses osalemisega üritusel "Vihdin Wuosisatamarkkinat – Soome 100/Eesti 100".