Otepää vallavalitsuse 17.08.2018 istungil

17.08.2018

  1. Otsustati jätta Fortuuna Haldus OÜ ja osaühingu HATIKE esitatud vaie Otepää Vallavalitsuse 11. juuli 2018. a korraldusele nr 2-3/324 "Pühajärve külas asuva Sepa katastriüksuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" rahuldamata.
  2. Otsustati korraldada lihthange „Otepää keskväljaku ja lipuväljaku rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine".
  3. Muudeti Otepää Vallavalitsuse 2. aprilli 2018. a korraldust nr 2-3/139 "Riigihanke "Heakorratööde teostamine Otepää vallas" korraldamine".