« Tagasi

Tähelepanu esimesse klassi astuvate laste vanemad!

Otepää vald maksab esmakordselt kooli mineva lapse toetust summas 100 eurot. Esmakordselt kooli mineva lapse toetus määratakse Otepää vallas asuvasse haridusasutusse mineva lapse vanemale, kui lapse elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Otepää vald.

Palume esitada avaldused toetuse saamiseks hiljemalt 30. septembriks 2018 Otepää Vallavalitsusse.  Avalduse blankett on leitav Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee rubriigist „Sotsiaal- ja tervishoid"-> Eeskirjad ja korrad, taotluste vormid, toetused. Avaldusi saab täita ka Otepää Vallavalitsuses.

 

Lisainfo:
Lastekaitsespetsialist Kristin Leht tel. 766 4826; 512 5745