« Tagasi

Otepää Vallavalitsuses saab tööd Otepää Avatud Noortekeskuse juhataja (asenduskoht) (aegunud)

Otepää Vallavalitsus pakub tööd

Otepää Avatud Noortekeskuse juhatajale (asenduskoht)

 

Avatud Noortekeskuse põhieesmärgiks on ühisest  tegutsemist huvitatud noorte ja noorteühenduste koondamine ning nendele tegevusvõimaluste pakkumine kodu- ja koolivälisel ajal, ennetamaks ning pidurdamaks noorte ühiskonnavastaste või sotsiaalselt vähesidusate hoiakute väljakujunemist.


Töö kirjeldus:

 • Otepää Avatud Noortekeskuse igapäevatöö juhtimine;
 • Otepää Avatud Noortekeskuse haldamine;
 • noori arendavate  tegevuste planeerimine ja läbiviimine;  
 • noorsootöö alaste projektide kirjutamine ja läbiviimine;
 • koostöö tegemine teiste noortega tegelevate asutuste ja maakondlike noorsootöö organisatsioonidega;
 • noorte suunamine ja omaalgatuste toetamine.

 

Kasuks tuleb:

 • erialane haridus või selle omandamine (noorsootöö, pedagoogika, sotsiaaltöö, kultuuri või rekreatsiooni alal);
 • eelnev noortega töötamise kogemus;
 • valmisolek õhtuseks tööks ning vajadusel ka nädalavahetustel (laagrid, väljasõidud);
 • väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus ning kõrge pingetaluvus;
 • autojuhiload (B-kategooria).

 

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja mitmekülgset tööd noortega;
 • võimalus ellu viia oma noortega seotud ideid;
 • koolitus- ja arenemisvõimalusi.

 

NB! Tegemist on asenduskohaga! Tööle asumine kokkuleppel.  Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 10.08.2018.a CV, avaldus, motivatsioonikiri ja haridust tõendava dokumendi koopia e-posti aadressile vald@otepaa.ee Lisainfo tel: 523 9139 (Janika Laur).