« Tagasi

Otepää valla arengukava küsitlus

Selle aasta mais algatas Otepää vallavolikogu Otepää valla arengukava ja eelarvestrateegia 2040 koostamise, 30.mail 2018 toimusid ka esimesed seminarid. Lisaks aruteludele on väga oodatud otepäälaste arvamused ja ettepanekud.

Kuna Otepää valla rahvastik on aasta-aastalt pidevalt vähenenud, mõeldi seminaritööde käigus, mida peaks tegema vallas, et noored siia jääksid ja ka tagasi tuleksid. Teemaks olid ka erinevate valdkondade põhiprobleemid.

Lisaks aruteludele on väga oodatud otepäälaste arvamusi ning ettepanekuid, mida  peaks vallas tegema, et meie elu- ja töökeskkond muutuks paremaks. Küsitlusankeedile saab vastata nii Otepää valla kodulehe www.otepaa.ee vahendusel, kui ka vallalehe  „Otepää Teataja" 7.juuni 2018 numbris oleva ankeedi abil. Täidetud ankeedi saab viia Otepää Konsumisse,  Puka, Sangaste, Nõuni teeninduspunktidesse, raamatukogudesse ja Otepää Vallavalitsusse.

Kõikide küsitlusele vastajate vahel loositakse välja auhindu, sh 30 euro suuruse Coop kinkekaardi. Vastata saab kuni 22. juunini 2018.

Arengukava arutelud jätkuvad 18. juunil, mil kell 15.00 toimub Otepää kultuurimajas Otepää valla visioonipäev, kus arutatakse, milline võiks olla Otepää aastal 2040.

„Kutsun kõiki huvilisi osalema valla arengukava koostamise protsessis," ütles Otepää vallavanem Kaido Tamberg. „Oma tulevikusihid tuleb just meil endil paika seada ja kes seda ikka teeb, kui mitte meie ise!"

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise protsessi koordineerib vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni liige Herko Sunts, koostamisse on kaasatud Rivo Noorkõiv Geomeediast.

 

Lisainfo: Herko Sunts tel 513 2146, herko.sunts@eesti.ee

 

Vasta küsitlusele SIIT

 

Fotol: arengukava seminar 30.mail, foto: Monika Otrokova