« Tagasi

Vallavalitsuse 30.04.2018 istungil

 1. Tunnistati kehtetuks Palupera Vallavalitsuse 12. septembri 2017. a korralduse nr 175 „Vaba metsamaa nr 40 erastamine" punkt 5 ning lõpetati Jurjuva maaüksuse maareformi seaduse § 234 alusel vaba metsamaana erastamise menetlus.
 2. Anti E-Kinnisvarahaldus OÜ-le projekteerimistingimused Pilkuse külas Männikäbi kinnistul elamu ja kahe abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
 3. Anti aktsiaseltsile Generaator ehitusluba Kassiratta külas Juusanurme kinnistul ehitise (päikeseelektrijaam) püstitamiseks.
 4. Anti Murimäe Vein OÜ-le ehitusluba Truuta külas Rehemäe kinnistul ehitise (abihoone) püstitamiseks.
 5. Anti Arula külas Suureniidu kinnistul asuvale ehitisele (saun) kasutusluba.
 6. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 2 isikut.
 7. Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule summas 384 eurot.Määrati sünnitoetuse teine osa ühele isikule summas 192 eurot.
 8. Määrati külaseltsidele toetus järgmiselt: 1.1 MTÜ Vidrike Selts 570 eurot; 1.2 Mittetulundusühing Pedajamäe Külaselts 570 eurot.
 9. Määrati kultuuriürituste toetus alljärgnevalt: 1.1 Mittetulundusühing Punnvõrr 4. - 5. mail 2018. a toimuva ürituse „Punnvõrride kestvussõidu karikaetapp" kultuuriprogrammi korraldamine 700 eurot.
 10. Jagati Otepää valla aasta ema ja Otepää valla aasta isa meenekonkursi auhinnafondi rahalised auhinnad alljärgnevalt: 1.1 Otepää valla aasta ema meenekonkursi võitjatöö „Pesapuu" esitanud Helen Ilves 187,50 eurot; 1.2 Otepää valla aasta isa meenekonkursi võitjatöö „Päikeseratas" esitanud Ave Kruusmaa 187,50 eurot.
 11. Moodustati Sangaste Raamatukogu ja Keeni Raamatukogu varade inventeerimiseks inventeerimiskomisjon järgmises koosseisus: 1.1 Kristin Simson (komisjoni esimees); 1.2 Ly Haaviste; 1.3 Kaido Mägi; 1.4 Õnne Paimre.