Otepää Lasteaia direktor Marju Ilistom tähistas juubelit

Aprillis tähistas oma 60.aastapäeva juubelit Otepää Lasteaia direktor Marju Ilistom.


Marju Ilistom on töötanud nii õpetaja kui ka lasteaiajuhina alates 1991. aastast. Töökoha nimetus oli toona Otepää sovhoosi lasteaed. Hiljem tuli nimemuutus, sovhoosi lasteaiast sai lasteaed „Võrukael". 2012. aastal ühinesid Otepää lasteaiad „Võrukael" ja „Pähklike" uueks asutuseks - Otepää Lasteaed.  Otepää Lasteaia direktoriks sai Marju Ilistom.

Marjut käisid õnnitlemas Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Barkla, vallavanem Kaido tamberg ning haridus- ja noorsootööspetsialist Janika Laur.

Soovime Marjule jaksu ja sära silmadesse ka edaspidiseks!