Endine Otepää Veevärgi juhataja Enn Sepma tähistas juubelit

Aprilli teisel nädala tähistas oma 60. juubelit pikaaegne vallavolikogu liige ja AS Otepää Veevärk juhataja Enn Sepma.


 Enn Sepma kuulus Otepää Vallavolikogu eelmisesse koosseisu ja osales aktiivselt vallavolikogu komisjonide töös.  Kuni 2016.aastani juhtis Enn AS-i Otepää Veevärk, tänasel päeval töötab Otepää Veevärgis vee- ja kanalisatsiooniosakonna juhatajana.

Enn Sepmad käisid õnnitlemas vallavolikogu esimees Jaanus Barkala, vallavanem Kaido Tamberg ning vallavolikogu eelarve – ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits.

Soovime Ennule õnne, jõudu ja tervist!

Foto: Monika Otrokova