« Tagasi

Toiduabist 2018 a. kevadel

Reeglid EL toiduabi jagamisel on sel kevadel samad nagu paaril varasemalgi aastal, seega toiduabi saavad AINULT need isikud ja pered, kes said jaanuaris ja veebruaris riiklikku toimetulekutoetust ning jaanuaris vajaduspõhist peretoetust või taotlesid seda aga jäid sellest napilt ilma. Toiduabile tuleb ise järele minna.

Otepää valla kõigi piirkondade elanikele (nii Nõuni Otepää, Puka kui Sangaste kandi elanikele) jagatakse toiduabi Valga linnas Lembitu tn 2 kell 12.00-15.00 järgmistel kuupäevadel: 19.04.18; 26.04.18, 03.05.18 ja 10.05.18 a. (kõik on neljapäevad). 

Kui isik/pere otsustab, et ta ei vaja toiduabi, siis tuleks sellest teatada Eesti Toidupangale või sotsiaaltöötajale. Kui isik ei saa ise abile järele minna võib ta volitada teist isikut KIRJALIKU volitusega, mille tekst on järgmine: „Käesolevaga volitan mina … (nimi, isikukood) enda asemel aprillis/mais  2018 vastu võtma EL toiduabi … (vastuvõtja nimi ja isikukood). Kogus …. komplekti (pereliikmete arv). Kuupäev, allkiri". Täiskasvanud pereliikmele volitust kirjutada ei ole vaja kuid naabrile muidu toiduabi kätte ei anta.

 

Pille Sikk
Sotsiaaltööspetsialist