« Tagasi

Otepää Linnamäe heakorratööd jätkusid

Otepää Linnamäel on teostatud heakorratööd, mille tulemusena on mägi puhastatud 60 tm suuruses juurepässist kahjustunud puudest.


Otepää Linnamäe heakorratöödega alustati juba 2016. aasta detsembrikuus, mil seoses Otepää valla 900. aastapäeva tähistamisega oli plaanis Otepää üht olulisemat sümbolit korrastada.

2015. aasta lõpus tellis Otepää Vallavalitsus töö, mille eesmärgiks oli saada teavet Linnamäe nõlvadel kasvava puistu seisukorrast ning sellest tulenevalt ka saada tegevusplaan Linnamäe nõlvade heakorrastamiseks. Töö tulemusena valmis Artes Terrae poolt koostatud Otepää Linnamäe metsamajandamiskava ja Otepää Linnamäe puude raieks märkimise aruanne. Tööst selgub, et suur osa nõlval kasvavast puistust on kahjustatud juurepässist. Otepää Vallavalitsus edastas tookord metsamajandamiskava Keskkonnaametile, saamaks luba haigete puude eemaldamiseks vastavalt koostatud tööle. Keskkonnaamet pidas vajalikuks täiendava ekspertiisi koostamist, ekspertiisi hinnang metsa seisundile oli samasugune, nagu Artes Terrae aruandes. Artes Terrae poolt koostatud töös on hinnatud raiemahuks ca 260 m3, Keskkonnaameti ekspertiisi hinnanguline soovituslik raiemaht on veidi suurem -  ca 300 m3.

Samuti kiitis tookord heaks on Linnamäe heakorratööd Muinsuskaitseamet.

Eelmisel nädalal toimusidki kaks aastat tagasi alustatud tööde jätkamine. Raietöödeks saadi luba Keskkonnaametist ja Muinsuskaitseametist. Keskkonnaameti metsateatis lubab kahjustunud puid maha võtta 60 tm ulatuses.

 

 

Artes Terrae töö:

http://www.otepaa.ee/documents/7244916/7857006/Linnamae_metsamajanduskava_artes_terrae2016.pdf/12c980d1-fe66-4f09-9b4d-5f7b8188cead

Keskkonnaameti ekspertiis http://www.otepaa.ee/documents/7244916/7857006/Keskkonnaameti_ekspertiis_linnamae2016.bdoc/3b563db4-8efe-4165-915b-86b2b9442b93

 

Metsateatis: https://atp.amphora.ee/otepaa/index.aspx?itm=170776

Muinsuskaitseameti luba https://atp.amphora.ee/otepaa/index.aspx?itm=170940