« Tagasi

Valgamaa Teenetemärgi pälvis Karl Mõts

Valgamaa Teenetemärk on maakondlik autasu, millega autasustatakse isikuid Valga maakonnale osutatud eriliste teenete või väljapaistva saavutuse tunnustamiseks. Maakonna autasu andsid  üle 23. veebruaril 2018 Otepää Kultuurikeskuses Otepää Vallavolikogu esimees Jaanus Barkala ja vallavanem Kaido Tamberg.

Karl on tagasihoidlik mees, kes räägib vähe, aga teeb palju. Ta on pärit Otepää piirkonnast ja kogu oma elu siin veetnud, sestap teavad ja tunnevad Karli pea kõik inimesed.

Tema ettevõttes, 1991. aastal asutatud Techne Töökojas, on ametis 22 inimest. Ettevõtte juhina usaldab ta inimesi ja annab neile võimaluse tegutsemiseks. Tema ettevõtte missiooniks on olla toeks inimestele ja ettevõtetele kelle eesmärgis on elada ja parandada enda elamis ja töötamis tingimusi Otepää regioonis.
Tal on säravad ja julged ideed ja ta viib need ellu. Muuhulgas on ta kogukonna heaks käivitanud väikese taluturu, kus kohalik rahvas aiasaadusi osta ja müüa saab. Lisaks sellele organiseerib ta ka koolitusi ning ühiseid lõbusaid üritusi. Karl on söakas kogukonnaliige, kes seisab maainimeste huvide eest. Karlile teeb muret, et noored lahkuvad maalt ning et külad muutuvad lihtsalt suvilakohtadeks, kus inimesed lihtsalt ööbimas käivad.  Karli visadus ja hoolivus pole jäänud tähelepanuta – eelmisel aastal valiti ta teistkordselt Otepää valla volikokku, kus talle loomuomaselt veab maaelu komisjoni.


Karl on abielus Kaja Mõtsaga ning  peres on suureks kasvanud kaks last – Reet ja Toomas. Aktiivse ja ettevõtliku mehena hindab Karl kõige enam perega veedetud ühist aega. Koos külastatakse erinevaid spordiüritusi ja käiakse matkamas.

Karl on südamlik ja huumorisoonega mees, kes tegutseb põhimõtte järgi – kus viga näed laita, seal tule ja aita.

Fotol: Karl Mõts, foto: Monika Otrokova