« Tagasi

Eesti Vabariik 100 tähistamine Otepää Kultuurikeskuses

23. veebruaril 2018 tähistati EV 100 piduliku kontserdiga, kus kõlasid Georg Otsa laulud. Aastapäeval jagati tunnustust ka tublidele vallakodanikele. Valga maakonna autasu – Valgamaa Teenetemärgi sai Otepää ettevõtja ja volikogu liige Karl Mõts.

Otepää Kultuurikeskuse sinimustvalges saalis olid külalisi tulnud tervitama Otepää Vallavolikogu esimees Jaanus Barkala ja vallavanem Kaido Tamberg, kes ka tunnustusi jagasid.

Valgamaa Teenetemärk on maakondlik autasu, millega autasustatakse isikuid Valga maakonnale osutatud eriliste teenete või väljapaistva saavutuse tunnustamiseks. Teenetemärgi saaja Karl Mõts on põline otepäälane. Tema ettevõttes, 1991. aastal asutatud Techne Töökojas, on ametis 22 inimest. Ettevõtte juhina usaldab ta inimesi ja annab neile võimaluse tegutsemiseks. Tema ettevõtte missiooniks on olla toeks inimestele ja ettevõtetele kelle eesmärgis on elada ja parandada enda elamis ja töötamis tingimusi Otepää regioonis. Karl on söakas kogukonnaliige, kes seisab maainimeste huvide eest. Karlile teeb muret, et noored lahkuvad maalt ning et külad muutuvad lihtsalt suvilakohtadeks, kus inimesed lihtsalt ööbimas käivad.  Karli visadus ja hoolivus pole jäänud tähelepanuta – eelmisel aastal valiti ta teistkordselt Otepää valla volikokku, kus talle loomuomaselt veab maaelu komisjoni.  Karli tema peres on suureks kasvanud kaks last. Aktiivse ja ettevõtliku mehena hindab Karl kõige enam perega veedetud ühist aega. Koos külastatakse erinevaid spordiüritusi ja käiakse matkamas. Karl on südamlik ja huumorisoonega mees, kes tegutseb põhimõtte järgi – kus viga näed laita, seal tule ja aita!

Volikogu esimees Jaanus Barkala ja vallavanem Kaido Tamberg tunnustasid Otepää valla tänukirjaga tublisid kodanikke: panuse eest sotsiaalvaldkonda said tänukirja Eve Rannik, Ene Vuks ja Hinno Ütt; ühise kogutunde loomise ja hoidmise eest Rein Männiste, Arvo Vaher ja Raili Mandli; kultuuriväärtuste loomise ja hoidmise eest Tõnu Tamm, Kaire Ojavee ja Merle Soonberg; jätkusuutliku ettevõtluse arendamise eest Kalev Lemmik, Raivo Kalda, Tarmo Ladva ja Katrina Liiva ning kauaaegse ja kohusetundliku töö eest Otepää omavalitsuses Aivar Nigol.


REHO Valga talituse juhataja Tõnis Lass andis üle riigihalduse ministri tänukirjad haldusreformi eduka läbiviimise eest piirkonna omavalitsustegelastele Kaido Tambergile, Rando Undrusele, Vambola Sipelgasele, Terje Korssile, Siim Kaldale, Janno Sepale ja Anita Kallisele.

Südamlikud tervitused Otepää sõprusvalla Vihti (Soome) poolt andis edasi Vihti valla elanik Päivi Veikkolainen.

Edasi jätkus pidulik kontsert Georg Otsa lauludega, mida esitas Eesti Filharmoonia Kammerkoori solist Rainer Vilu, klaveril Maria Bachman.

Kontserdi korraldas Otepää Kultuurikeskus.

Fotod SIIT