Veebruarist pakub Valgamaa vallas jäätmeveo teenust Ragn-Sells AS

Alates 1. veebruarist 2018 pakub uutes Valgamaa valdades, sealhulgas Otepääl, jäätmeveo teenust 135 aastase ajalooga Rootsi pereettevõtte Ragn-Sells AS. Kohaliku omavalitsuse hanke tulemusel jääb Ragn-Sells piirkonda teenindama 31. detsembrini 2023. 
 
Uue jäätmekäitleja tulek tähendab Valgamaa valdade elanikele eelkõige keskkonnasõbralikku ja parimat jäätmekäitlusteenust. Kõik piirkonna elanikud on saanud postiga kahes eksemplaris eeltäidetud lepingud, millel tuleb üle kontrollida andmed, vajadusel täiendada ja saata lepingud Ragn-Sellsile tagasi aadressile Tartu, Sepa 26, 51013 või viige Valgas linnas asuvasse teeninduspunkti, mis asub turismiinfokeskuses aadressil Kesk tänav 11. Teeninduspunkt on avatud esmaspäeval ja teisipäeval kell 10:00-16:00. 
 
JÄÄTMEVEOST VABASTUSE SAAMINE
Jäätmeveost saab Valgamaa valdade elanik vabastust taotleda juhul, kui kinnistul puudub elu -või äritegevus või seda kasutatakse hooajaliselt, näiteks suvilad ja suvekodud. Vabastuse saamiseks tuleb pöörduda Otepää vallavalitsuse poole vald@otepaa.ee või telefonil 7664800. Seejuures tuleb kõik vabastused uuesti taotleda ja vabastuse saab anda vaid kohalik omavaltisus, mitte Ragn-Sells. 
 
MINIMAALNE KONTEINERI SUURUS JA VEOSAGEDUS
Jäätmed tuleb koguda 80-4500 liitristesse konteineritesse, eramajadel ja suvilatel on lubatud kasutada ka 50liitriseid kilekotte. Jäätmeveo minimaalne sagedus tiheasutusega alades on vähemalt 1 kord nelja nädala jooksul, hajaasutusega aladel vähemalt üks kord 12 nädala jooksul. Biojäätmeid soovitame suveperioodil tühjendada 1x nädalas, et vältida biojäätmete roiskumisest tulenevat ebameeldivat lõhna. 
 
ÜHISTUD PEAVAD SORTEERIMA VANAPABERIT JA BIOJÄÄTMEID
Taaskasutuse suurendamiseks peavad 5 ja enam korteriga korteriühistud paigaldama lisaks olmejäätmete konteinerile ka vanapaberi ja biojäätmete konteineri. Vanapaberikonteineri minimaalne suurus on 240liitrit ja seda tuleb tuleb tühjendada vähemalt 1 x 12 nädala tagant. Biojäätmete konteineri minimaalseks suuruseks on 80L ja minimaalne tühjendussagedus iga 14 päeva tagant.
 
GRAAFIK JA MEELDETULETUSED
Kõikidele piirkonna elanikele oleme saatnud ka veograafiku, millele palume elanikel tähelepanu pöörata, sest harjumuspärased veopäevad võivad muutuda. Paar päeva enne veopäeva saadab Ragn-Sells ka tühjenduspäeva meeldetuletusi, selleks tuleb klientidel edastada Ragn-Sellsile oma e-maili aadress. Järgmist tühjenduspäeva ja graafikut saavad kliendid vaadata ka Ragn-Sellsi iseteenindusest www.ragnsells.ee/iseteenindus. 
 
JÄÄTMEMAHUTI ASUKOHT
Konteiner tuleb hiljemalt veopäeva hommikul kella 7:00 paigaldada sõidutee äärde nähtavasse kohta, kuhu jäätmeveomasinal oleks hea ligipääs, seejuures ei tohi konteiner asuda aias sees. Talvisel perioodil tuleb jälgida, et konteineri esine oleks lumest puhas ja see ei oleks pehmel pinnasel ning oleks lihtsasti kättesaadav. 
 
ARVE SAADETAKSE, KUI ON TÄITUNUD 5 EURi
Ragn-Sells edastab kliendile arve, kui teenuseid on täitunud vähemalt 5 EURi eest või 1x aastas. See tähendab, et kui kliendi jäätmeteenuste kuutasu on näiteks 2,69 EURi siis saadetakse arve iga kahe kuu tagant ja arvel kajastub kahe kuu teenustasu ehk 2x2,69 EURi. 
 
KLIENDITUGI TEENUSE AJAL
Valga linna turismiinfokeskuses on avatud teeninduspunkt, mis töötab esmaspäeval ja teisipäeval kell 10:00-16:00. Lisaks on kõikide klientide küsimused oodatud Ragn-Sellsi klienditoele 60 60439 või e-maili teel tartu@ragnsells.com 
 
Hinnakiri SIIT