« Tagasi

Haldusterritoriaalsetest muudatustest Otepääl

Alates 21.oktoobrist 2017 moodustus Otepää valla, Sangaste valla, Palupera valla 7 küla ja Puka valla 12 küla ühinemise teel  uus avalik-õiguslik juriidiline isik ehk uus haldusüksus – Otepää vald. Otepää valla halduskeskus asub Otepää linnas. 
 
Uue Otepää valla moodustavad Sangaste vald, Otepää vald, 7 Palupera valla küla ning 12 Puka valla küla. Uue Otepää valla territooriumil asuvad Otepää linn ja 54 küla: Palupera valla külad: Lutike, Makita, Miti, Neeruti, Nõuni, Päidla  ja Räbi; Puka valla külad: Puka alevik, Komsi, Kähri, Kibena, Meegaste, Ruuna, Kuigatsi, Vaardi, Kolli, Plika, Prange, Põru; Sangaste valla külad: Keeni, Sangaste alevik, Tiidu, Lauküla, Restu, Lossiküla, Ädu, Kurevere, Sarapuu, Mäeküla, Pringi, Vaalu, Risttee, Mägiste; Otepää valla külad: Arula, Ilmjärve, Kassiratta, Kastolatsi, Kaurutootsi, Koigu, Kääriku, Mägestiku, Mäha, Märdi, Nüpli, Otepää küla, Pedajamäe, Pilkuse, Pühajärve, Raudsepa, Sihva, Truuta, Tõutsi, Vana-Otepää, Vidrike. 
 
Kokku elab uues vallas 6748 elanikku, uue valla territoorium on 523 km²
 
 
Kuni selle aasta lõpuni tegutsevad eraldi ametiasutustena uue Otepää valla territooriumil Sangaste Vallavalitsus, Puka Vallavalitsus ja Otepää Vallavalitsus. Vallavalitsuste teenistujate struktuuris ja koosseisus aasta lõpuni muudatusi ei tule. 
 
Vallavalitsuste tööd juhib uus, valitud Otepää vallavanem.
 
Vallavalitsused, kui ametiasutused jätkavad oma tööd 1. jaanuarini 2018.
 
Asjaajamise suhtes tuleks kuni aasta lõpuni Nõuni piirkonna Lutike, Makita, Miti, Neeruti, Nõuni, Päidla  ja Räbi külade elanikel pöörduda Otepää vallamajja,
endise Sangaste valla elanikel Sangaste vallamajja  ja
Puka valla Puka aleviku, Komsi, Kähri, Kibena, Meegaste, Ruuna, Kuigatsi, Vaardi, Kolli, Plika, Prange, Põru külade elanikel Puka vallamajja.
 
Uue valla sümbolid (vapp ja lipp) töötatakse välja konkursi korras ja sümbolid kinnitab volikogu. Alates volikogu valimistulemuste väljakuulutamisest kuni uute sümbolite kehtestamiseni kasutatakse asjaajamises dokumendiplankidel Otepää valla kehtivaid sümboleid.
 
Abimaterjal lugemiseks:
 
 
Maa-amet lisas kaardirakendustesse eraldi grupina uued halduspiirid
 
 
Otepää valla kaart.