« Tagasi

Asutati MTÜ Valgamaa Ühistranspordikeskus

Äriregistris registreeriti 17. oktoobril 2017 MTÜ Valgamaa Ühistranspordikeskus. Keskuse asutajad on Valga linn, Tõrva linn ja Otepää vald ning riik, mille volitatud esindaja on Valga Maavalitsus. 
 
Ühistranspordikeskus võtab uue aasta alguses Valga maavalitsuselt üle maakondliku ühistranspordi korraldamise.
 
MTÜ Valgamaa Ühistranspordikeskuse eesmärgiks on soodsa ja majanduslikult tõhusa ühistranspordi, sh. õpilaste veo ühtne korraldamine maakonnas. 
 
Kogu maakondlik liinivõrk kujundatakse vastavalt maakonna kolme tõmbekeskuse vajadustele.  Igapäevaseks tööks hakkab olema nii liiniveo korraldamine Valgamaa sõitjateveol ja 
maakondi ühendaval kaugliiniveol, mida toetatakse riigi- või omavalitsusüksuste eelarvetest. Samuti korraldatakse elanike liikumisvajaduse uuringuid, ühistranspordi taristu arenguid jpm.   
 
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium annab ühistranspordikeskuse  tegevuse alustamiseks ühekordse toetusena riigieelarvest 10 000 eurot.  
 
Tulevast aastast kaetakse ühingu halduskulud liikmemaksudest ja Eesti Vabariigi poolt makstavast toetusest, mis on kuni 2,3 senti liinikilomeetri kohta vastavalt maakonna avalike bussiliinide lepingulisele veomahule.
 
Ühingu halduskulude liikmemaksudest ja eelpoolnimetatud toetusega katmata osa tasutakse täiendavalt kohalikest omavalitsustest asutajaliikmete poolt proportsionaalselt elanike arvule. 
 
 
Kaja Mõts
Valga Maavalitsus
Avalike suhete juht