« Tagasi

Otepää Vallavalitsus otsib Apteekrimäele parimaid lahendusi

Legendaarne Apteekrimäe suusahüppekompleks on aastakümneid olnud laste ja noorte esimeseks treeningkohaks teel kõrgele hüppemäele. Vallavalitsus on asunud otsima lahendusi kompleksi infrastruktuuri parandamiseks.  
 
Apteekrimäel asub neli hüppemäge kõrgustega K40, K25, K18 ja K10, mis on mõeldud laste  ja noorte suusahüpeteks. Apteekrimäe kinnistu omanik on Otepää Vallavalitsus. Aeg on aga teinud legendaarse suusahüppemäega oma töö ning kogu kompleks vajaks kohendamist. 
 
„Vallavalitsusel on kindel visioon Apteekrimäe tulevikust - see jääb ka edaspidi laste ja noorte suusahüpete treeningkohaks. Eesmärgiks on luua paremad võimalused nii lastele, kui ka treeneritele," rõhutas vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes Mare Raid. „Paralleelselt noortespordi toetamisega otsib vallavalitsus võimalusi struktuurfondidest raha taotlemiseks, et suusahüppemägede kompleks rekonstrueerida. Võimalik, et tuleb leida spordiklubi või –ühendus, kes hakkab mäge haldama."
 
Mare Raid kinnitas, et töö laste ja noortega kindlasti mäel jätkub. „Silver Eljand on aastaid noori treeninud ning saavutanud häid tulemusi võistlustel, näiteks sai tema kasvandik Artti Aigro hiljuti Tšaikovskis FIS Grand Prix võistlustel 29. koha. Paremad võimalused treenimiseks aitavad tal edaspidi kindlasti veelgi tõhusamalt oma tööd teha," ütles Mare Raid. 
 
Otepää Vallavalitsus on astunud samme olmetingimuste parandamiseks. Paigaldatud on ajutine WC, rajamisel on statsionaarne tualett. Kogu kompleksi on valla omavahenditega keeruline renoveerida, kuid olmetingimuste parandamise eest on plaanis hea seista. 
 
Apteekrimägi on läbi aegade olnud Eestis üks vanimaid kohti, kus suusahüppeid harrastati - 1934. aastal ehitati Apteekrimäele 26 meetri kõrgune triangulatsioonitorn. Esimene suusahüppetrampliin, mis oli kinnitatud triangulatsioonitorni külge, ehitati Apteekrimäele 1938. aasta jaanuaris. 1939 oktoobris valmis Apteekrimäel uus suusahüppemägi, mis võimaldas sooritada kuni 23-meetriseid hüppeid. 1953. aastal ehitati Apteekrimäele tehiskattega 40 meetrine suusahüppemägi. Praeguse suusahüppemägede kompleks rajati  Heido Meema poolt.