« Tagasi

AS Otepää Veevärk - 20

Kakskümmend aastat tagasi, 20. septembril 1997 võttis Otepää linnavolikogu vastu AS Otepää Veevärk asutamisotsuse. Veevärgi eelkäijaks oli munitsipaalettevõte Karu, mis tegeles linna heakorra- ja kommunaalteenustega. Praeguseks on tegevus keskendunud põhiliselt Otepää vee- ja kanalisatsiooniteenuste pakkumisele, aga samuti kaugküttele. Kokku on veevärgi hallata 60 km vee- ja kanalisatsioonitorusid, 27 pumplat, 5 puurkaevu, 3 reoveepuhastit, ligi 3,5 km kaugküttetorustikku, 2 katlamaja. Kliente on kokku 1800, nende hulgas erakliendid, korteriühistud, ettevõtted, asutused. Pea kõik Otepää valla elanikud saavad ühel või teisel moel meie teenustest osa. Aastane müügikäive ületab 600 tuhandet eurot, töötajaid on 16. Aegade jooksul on aga meilt tööd saanud üle 50 inimese, lisaks hooajatöölisi, alltöövõtjaid ja praktikante. Seega on Otepää Veevärk oluline kohalik tööandja.
 
Lisaks igapäevasele tööle on meie kohuseks teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine. See seisneb uute liitumisvõimaluste pakkumises, investeeringutes trassidesse ja tootmisesse. Suurim projekt seni on olnud Otepää vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine ning uue veetootmisjaama ja reoveepuhasti rajamine aastatel 2009 - 2010. Projekti kogumaht oli 1,85 miljonit eurot. Toetus selleks saadi Keskkonnainvesteeringute keskuse kaudu EL ühtekuuluvusfondist. Sama fondi toel on praegu käsil kaugküttetorustiku rekonstrueerimine, maksumusega kokku ligikaudu 450 tuhat eurot. Ligi poole projekti maksumusest oleme saanud Otepää vallalt aktsiakapitali tõstmise teel. Torustik antakse käiku veel käesoleva aasta sees.
 
Lähitulevik AS-il Otepää Veevärk on töine ja teguderohke. Praegu on planeerimisel arendus- ja ehitustööd mitmeks aastaks - et vähendada kulutusi, avastada kiiremini rikkeid, rakendada nutikaid lahendusi. Pärast kaugküttetrasside valmimist järgneb 2018. aastal uue, täisautomaatse katlamaja ehitus, mille jaoks ühtekuuluvusfondi toetusena on eraldatud 324 tuhat eurot. Ka katlamaja ümbrus ja väljanägemine muutub linnakeskkonnale sobivamaks. Kavas on laiendada kaugküttepiirkonda Tehvandi spordikompleksini. Nende plaanide elluviimine tähendab tarbija jaoks, et mahtude suurenemise ja kadude vähenemise tõttu jäävad kütte hinnad ligikaudu samale tasemele praegusega.
 
Veel üheks suureks väljakutseks on teenuspiirkonna laienemine seoses valdade liitumisega. Esimesena asume vee- ja kanalisatsiooniteenuseid pakkuma juba oktoobrist Nõuni piirkonnas. Mitmed objektid ümbruskonnas vajavad investeeringuid - ümberehitusi ja parandusi. AS Otepää Veevärk on valmis nende küsimustega tegelema, kaasates vallajuhid, toetusfondid, omavahendid ja koostööpartnerid. Usun, et ühiselt võime juba mõne aasta pärast nentida, et kõikidele valla elanikele on kvaliteetne joogivesi ja kanalisatsiooniteenused kättesaadavad. Tahan siinkohal tänada senise koostöö eest kõiki meie kliente, partnereid ja töötajaid ja soovida edu edasiseks!
 
Aado Altmets
AS Otepää Veevärk juhatuse liige
 
20. juubeli puhul pälvis AS Otepää Veevärk Otepää
valla tänukirja ja 200-eurose preemia. AS Otepää Veevärki tunnustasid vallavolikogu esimees Siim Kalda ja vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes Mare Raid. Otepää vallavalitsuse liige
vallavanema ülesannetes Mare Raid ütles:
Otepää Veevärk oma teenustega on üks olisemaid ettevõtteid- meie vesi, kanalistasioon ning toasoojus sõltuvad ettevõtte toimimisest. On hea meel tõdeda, et 20-aastane ettevõte on elanud üle "puberteediea"- õppinud, kasvanud, arenenud. Täna näen ettevõttes potentsiaali teenuste laiendamiseks ning kasvamiseks üha suuremaks tööandjaks. Oluline on pakkuda tööhõivet just oma piirkonna inimestele ja seda ka ühinevat valda silmas pidades. Palju õnne ja jätkuvat toimekust valla elanike teenistuses!"
 
Fotol: AS Otepää Veevärk nõukogu esimees Jaanus Barkala, juhataja Aado Altmets, nõukogu liige Rein Vikard ning vallavolikogu esimees Siim Kalda ja vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes Mare Raid. Foto: Monika Otrokova
 
 
Fotol: Otepää Veevärki töötajad. Foto: Monika Otrokova