« Tagasi

Haldusterritoriaalsetest muudatustest Valgamaal

Alates 22. oktoobrist, pärast kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamist, on Valgamaal kolm kohalikku omavalitsust – Otepää vald, Tõrva vald ja Valga vald. 
 
Valga maakonna pindala on 1922 km², mis on 120,93 km² väiksem maakonna varasemast territooriumist. 14. juuli seisuga on Valgamaal 29 911 elanikku. 
 
Uue Otepää valla moodustavad Otepää (sh. Otepää linn administratiivüksusena)  - ja Sangaste vald.  Lisaks suur osa Puka vallast (Puka alevik, Komsi, Kibena, Meegaste, 
Kähri, Ruuna, Kuigatsi, Vaardi, Kolli, Plika, Prange ja Põru küla) ja seitse küla Palupera valla territooriumist (Lutike, Makita, Miti, Neeruti, Nõuni, Päidla ja Räbi külad). 
Kokku elab uues vallas 6748 elanikku, uue valla territoorium on 523 km².
 
Tõrva valla koosseisu kuulub administratiivüksusena Tõrva linn (varem ka omavalitsus) ning Helme vald, Hummuli vald ja Põdrala vald ning Puka valla Soontaga küla. 
Valla suuruseks 649 km² ja elanikke 6421. 
 
Valga valla koosseisu kuulub administratiivüksusena Valga linn ( varem ka omavalitsus), endised Karula -, Taheva -, Tõlliste - ja Õru vald. 
Uues vallas on registreeritud  16 742 elanikku ja territooriumi suuruseks 750 km².
 
Kõik Valgamaa 13 omavalitsusasutust teenistujatega  ja Valga maavalitsus  jätkavad tegevust kuni 31.12.2017. 
 
Uued omavalitsusasutused (Valga Vallavalitsus, Otepää Vallavalitsus ja Tõrva Vallavalitsus) alustavad tegevust alates 01.01.2018.
 
 
Kaja Mõts
Valga Maavalitsus
Avalike suhete juht