« Tagasi

Haldusreformi seminar 30.septembril Valgas

Riigihalduse ministri eestvedamisel on alustatud haldusreformi (kohaliku omavalitsuse
reformi) ette valmistamist. Selleks on moodustatud ekspertkomisjon, mille ülesannete hulka
kuulub reformi põhimõtete välja töötamine.
 
Rahandusministeerium koostöös Valga Maavalitsuse ja OÜ-ga Cumulus Consulting viib läbi
maakondliku seminari, et kaasata omavalitsuste, maakonnas tegutsevate kolmanda sektori
organisatsioonide ja ettevõtete esindajaid reformi osas aktiivselt kaasa mõtlema. Oodatud
on kõik huvilised!
 
Valgamaa seminar toimub kolmapäeval, 30. septembril kell 13.30 kuni 17.00 Valga
Maavalitsuses Kesk 12, Valga.
 
Päevakava
13.30 – 14.00 Kogunemine, tervituskohv ja suupisted
14.00 – 14.30 Ülevaade haldusreformi põhimõtetest
14.30 – 17.00 Grupiarutelud reformi sõlmküsimuste üle
Seminaril osalemiseks palume registreeruda veebiaadressil www.cumulus.ee/valgamaa
hiljemalt 28. septembriks.
 
Küsimuste korral palume pöörduda:
Jaan Urb
Cumulus Consulting OÜ
Tel: 55 652 383
E-post: jaan.urb@cumulus.ee