« Tagasi

Enamik hõbesõlgesid tuli Otepää valda

17. septembril jagati Tõrva Kirik-Kammersaalis Valgamaa Rahvakunsti- ja Käsitöö Keskseltsi pärandihoidja hõbesõlgesid. Enamik hõbesõlgesid tuli Otepää valda.

Pärandihoidja sõlg on Valgamaal esemelist, rahvakunsti ja kultuuritöö valdkonda väärtustav aastaauhind, mida antakse välja kuues kategoorias: elutöö, rahvamuusika, rahvatants, käsitöömeister, kultuuritöö, lootustandev noor rahvakunstnik.

Elutööpreemia said sellel kaks inimest – Valga muusikakooli endine õpetaja ning tuntud koorijuht Sirje Päss.  

Evald Raidma on lõpetanud 1972. a H. Elleri nim Tartu muusikakooli klaveri erialal. Ta on teinud pedagoogitööd Viljandi Kultuuriakadeemia levimuusika osakonnas, on osalenud teatrite töös Ugalas, Endlas ja Vanemuises, kus ta lõi kaasa muusikalides ja kontsertmeistrina. On töötanud Valga ja Elva muusikakoolides klaviriõpetajana ja lauluõpetajana. Tegutseb ansamblites „ Fix" , „ Tu 134 „ ning „ Melody" klahvpillimängija ja vokalistina. Praeguses Otepää vallas teatakse Evaldit, kui ansamblite juhendajat. Evald juhendab Puka Kultuurimajas Puka meesansamblit ja Puka naisansamblit.

 

Rahvamuusika preemia pälvis Rene Raidsalu. Ta on läbi ja lõhki rahvamuusik, kes pärineb suurest suguvõsaorkestrist Pillipuu ning on isa Kalle Raidsalu eeskujul tegelnud lõõtsamänguga juba lapsest saadik. Juba 9-aastaselt võitis oma vanuserühmas võistumängimise ning tänasel päeval kasvab ise kolme last, kellele on lõõtsapisiku suutnud edasi anda. Kõige suurem saavutus on 2019/2020 hooajal Sangaste kultuurimajas algatatud Sangaste Lõõtsaklubi, kuhu saabus väga palju huvilisi.

Rahvatantsu hõbesõle sai Pühajärve põhikooli klassiõpetaja Krista Sumberg. Ta on pühendunud ja võimekas pedagoog, kes Pühajärve koolis õpetaja alates 1993. aastast ning kellele see amet lausa kutsumus. Krista Sumberg on koolis aktiivne rahvatantsu edendaja ning iga-aastase rahvatantsupäeva Sihva Sabaku üks korraldajatest. Praegu juhendab ta koolis kaht rahvatantsurühma. Krista juhendatud rahvatantsurühmad on esinenud tublilt väga erinevatel Valgamaa ja Otepää piirkonna üritustel.

Käsitöömeistri hõbesõle pälvis Mari Mõttus. Mari Mõttus on pikaaegne MTÜ Karukäpp juhatuse liige ja selle üks vedajatest. MTÜ tegevuse eesmärgid on: rahvusliku traditsioonilise käsitöö säilitamine läbi elukestva õppe, järelkasvu toetamise, mitmekülgse koolituse. Käsitööalaseid koolitusi korraldab Karukäpp Otepää vallamajas siiani. Karukäpp on oma toodangut müünud nii Eestis, kui ka välismaal – Venemaal, Rootsis, Norras, Saksamaal.  Korraldatud on mitmeid käsitöönäitusi nii Otepääl kui ka Valgas, antud välja sokikalendrit ja korraldatud ülemaailmset õueskudumise  päeva.

 

Lootustandva noore rahvakunstniku tiitli sai Merilin Kirbits.  Pärast Otepää Gümnaasiumi lõpetamist suundus ta TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiasse näitleja erialale õppima, mille lõpetas 2009.aastal. Kuna Merilini suureks hobiks on aiandus, siis lõpetas ta hiljem ka Räpina Aianduskooli aianduse ja floristika erialal. Merilin Kirbitsat teab Eesti publik eeskätt seriaalidest „Kelgukoerad", „Saladused", „Riigimehed", „Siberi võmm", „Kättemaksukontor" jne. Merilin töötab Otepää Kultuurikeskustes loomejuhina ning lisaks on ka vabakutseline näitleja.
Merilin asus Otepääle tööle 2018.aasta märtsikuus ning sellest ajast alates on ta pühendanud kogu oma aja kohaliku kultuurielu edendamisele. Ta teeb igat asja – olgu see mõni väike kontsert või linna juubel – suure sisemise kire ja põlemisega. Tema korraldatud üritustel on alati läbimõeldud lavaseade ning maitsekalt kujundatud lava. Tema juuresolek puhub elu sisse ka kõige igavamale asjale ning kohalik elanikkond on tema olemasolust ainult võitnud. Inimesed on pärast tema tööletulekut hakanud rohkem kultuurisündmusi külastama. Tagasiside kultuurisündmustele on olnud väga hea, kiidetakse ürituse üleseehitust ja lavakujundusi ning head atmosfääri. Tema jaoks on oluline kogukonnatunnetus ja isetegemise soov. Ta on tõeliselt heaks leiuks ja pärliks, keda oma kultuurikollektiivi soovida. Tema eestvedamisel on kogukonna kultuurielu taas hoogu sisse saamas.

Valgamaa Rahvakunsti- ja Käsitöö Keskseltsi auliikmeks sai Karula naisseltsi liige Eha Kotov, kes on olnud pikaaegne seltsi juhatuse liige ja raamatupidaja. Kultuuritöö hõbesõled said Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse kultuuri- ja haridustöö juht Kaja Sisask ning kõigile tuntud Tsirguliina rahvamaja juhataja Arne Nõmmik.

 

Evald Raidma ei saanud töökohustuste tõttu auhinna kätteandmisel osaleda.

Otepää vald tänab ja tunnustab tublisid rahvakultuuritegijaid.

 

Fotogalerii SIIT