Projektispetsialist

3.05.22

Lea Ruuven
Projektispetsialist

 

Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses


10.01.2022 - projektispetsialist
13.08.2018 - projektijuht

 

Haridus
Haridustase: kõrgem
1979 - 1984 Tartu Ülikool, Inglise keele filoloog, õpetaja, tõlk (võrdsustatud magistrikraadiga)

 

Tööülesanded

1.valla (sh vallavalitsuse hallatavate asutuste) projektipõhiste tegevuste koordineerimine ja korraldamine,  projekti- ja rahastamistaotluste koostamine, projektide juhtimine ning sellega seotud aruandlus.

2. projektide ja rahastamistaotluste koostamine (sh projektide algatamine,  juhtimine ja  aruandluse koostamine)

3. projektipõhiste tegevuste koordineerimine ja korraldamine;

4.  (riigi)hangete korraldamine;

5. arendusteenistuse juhataja ja vallavanema poolt antud ühekordsete ülesannete täitmine.