« Tagasi

OÜ Otepää Maamõõdubüroo müük

Otepää Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel Osaühingu OTEPÄÄ MAAMÕÕDUBÜROO (registrikood 10270166) osa (nimiväärtus 40 000 krooni, s.o 2556 eurot) võõrandamiseks alghinnaga 40 000 eurot.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.

Enampakkumise osavõtutasu suuruseks on 100 eurot. Enampakkumise tagatisraha suurus on 10% alghinnast. Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE351010202008200001 SEB Pangas hiljemalt 4. veebruaril 2020. a kell 10:00.

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 4. veebruariks 2020. a kella 10.00-ks Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuse kantseleisse kinnises ümbrikus märgusõnaga „Osaühing OTEPÄÄ MAAMÕÕDUBÜROO". Kirjaliku pakkumise võib saata ka posti teel.

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid: pakkuja nime ja elukohta või asukohta ning isikukoodi või registrikoodi; nõusolekut enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel; dokumente enampakkumise osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta; sõnadega väljendatud pakkumise summat; pakkumise esitaja allkirja; esindaja volitusi tõendavat dokumenti (vajadusel); pakkumise esitaja kontaktandmeid: telefon ja e-posti aadressi.

Pakkumiste avamine toimub 4. veebruaril 2020. a kell 10:30 Otepää Vallavalitsuse nõukoja ruumis.

Müüdava vara ja enampakkumise tingimuste kohta saab täiendavat teavet vallavalitsusest tööajal: kontaktisik Kajar Lepik (tel 5662 7688).

Veebilink korraldusele https://atp.amphora.ee/otepaa/index.aspx?itm=248836