« Tagasi

Otepää Vallavalitsus müüb kahte korterit (Pühajärve külas ja Keeni Külas)

Otepää Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel kahte korterit:  Pühajärve külas Kannistiku vkt 4-8 asuva korteriomandi (kinnistu registriosa nr 1458440, üldpind 40 m2) alghinnaga 15 000 eurot ja Keeni külas Keeni tee 18-7 asuva korteriomandi (kinnistu registriosa nr 2161540, üldpind 44,2 m2) alghinnaga 900 eurot.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.

Enampakkumise osavõtutasu suuruseks 100 eurot. Enampakkumise tagatisraha suurus on 10 % alghinnast. Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE351010202008200001 SEB Pangas hiljemalt 28. detsember 2018. a kell 10:00.

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 28. detsember 2018. a kella 10.00-ks Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuse kantseleisse kinnises ümbrikus märgusõnaga „Kannistiku 4-8" või „Keeni tee 18-7". Kirjaliku pakkumise võib saata ka posti teel.

Pakkumiste avamine toimub 28. detsembril 2018. a kell 10:30 Otepää Vallavalitsuse nõukoja ruumis.

Müüdava varaga saab tutvuda vallavalitsuse tööajal: kontaktisik Jaak Grünberg (tel 502 2316).

 

Veebilink korraldusele https://atp.amphora.ee/otepaa/index.aspx?itm=231066