« Tagasi

Munamäe tn 8a kinnistu suuline enampakkumine

Otepää Vallavalitsus müüb suulisel enampakkumisel Otepää vallasiseses linnas Munamäe tn 8a asuva kinnistu (kinnistu registriosa nr 1790940, katastritunnus 55601:004:1750, pindala 788 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) alghinnaga 40 000 eurot. Kinnistu on hoonestatud, sellel paikneb kuur-käimlahoone. Kinnistut läbib elektrimaakaabelliin ja kinnistule jääb nimetatud objekti kaitsevöönd. Kinnistu on antud rendile OÜ'le Merevi Invest 20. aprillil 2015. a sõlmitud rendilepingu alusel kuni 2. maini 2020. a.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.

Enampakkumise osavõtutasu suuruseks on 100 eurot ja tagatisraha suurus 4000 eurot. Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE421010202000578003 SEB Pangas hiljemalt 31. märtsil 2020. a kell 10:00.

 

Suuline enampakkumine toimub 31. märtsil 2020. a kell 10.00 Otepää Vallavalitsuse nõukoja ruumis (Lipuväljak 13, Otepää vallasisene linn).

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada komisjonile järgmised dokumendid:

  1. isikut tõendav dokument;
  2. volitusi tõendavad dokumendid;
  3. tagatisraha tasumist tõendav dokument.

 

Kinnistu ja seda puudutavate dokumentidega saab tutvuda eelneval kokkuleppel vallavalitsuse tööajal: kontaktisik Jaak Grünberg (tel 502 2316).

Suulise enampakkumise tingimused on kinnitatud Otepää Vallavalitsuse 2. märts 2020. a korralduse nr 2-3/119 lisana ja nendega saab tutvuda valla dokumendiregistris: https://atp.amphora.ee/otepaa/index.aspx?itm=252184