Otepää valla poolt makstavad toetused

 

Jrk

Toetuse liik

Õigustatud isikud

Vajalikud dokumendid

Esitamise tähtaeg

Toetuse suurus

SISSETULEKUST MITTESÕLTUVAD TOETUSED

1.

Sünnitoetus

Lapsevanem

Sünnitõend, taotlus

 

400 eurot esimene osa
200 eurot teine osa

2.

Matusetoetus

 Isik, kes matab lahkunu

Surmatõend, taotlus

 

250 eurot

3.

Hooldajatoetus raske puudega inimese puhul

Raske puudega inimese hooldaja

Ekspertiisiotsus, taotlus

Vastavalt vajadusele

30 eurot

4.

Hooldajatoetus sügava puudega inimese puhul

Sügava puudega inimese hooldaja

Ekspertiisiotsus, taotlus

Vastavalt vajadusele

50 eurot

5.

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

Lapsevanem

Koolitõend, taotlus

01.10

100 eurot

6.

Koolilõpetaja toetus põhikooli lõpetajale

Laps või lapsevanem

Tunnistus/tõend, taotlus

 Tunnistuse kättesaamisel

45 eurot

7.

Koolilõpetaja toetus gümnaasiumi lõpetajale

Laps või lapsevanem

Tunnistus/tõend, taotlus

 Tunnistuse kättesaamisel

55 eurot

SISSETULEKUST SÕLTUVAD TOETUSED

8.

TOETUS RASKE MAJANDUSLIKU OLUKORRA PUHUL

8.1

Küttepuude ostmiseks

Erivajadustega või vanaduspensioniealisele isikule ülalpidamiskohustuslaste puudumisel

Kuludokument, taotlus

 Vastavalt vajadusele

kuni 150 eurot

aastas

9.

TERVISETOETUS

9.1

Retseptiravimite kulu hüvitamine

Abivajav isik

Nimeline kuludokument, taotlus

 Vastavalt vajadusele

kuni 100 eurot

aastas

9.2

Puudest või erivajadusest tulenevate abivahendite soetamise kulu hüvitamiseks;

Abivajav isik

Nimeline kuludokument, taotlus

Vastavalt vajadusele

Vastavalt vajadusele

9.3

Raviasutuse väljastatud omaosalusarve tasumisega seotud kulu hüvitamiseks;

 

Nimeline kuludokument, taotlus

Vastavalt vajadusele

Vastavalt vajadusele

9.4

Ravikindlustamata isikule osutatud raviteenuste eest tasumiseks. Toetus on ette nähtud ravikindlustamata isikute hädavajalike ravikulude, puude raskusastme ja töövõime määramiseks tehtavate kulude osaliseks katmiseks.

Ravikindlustuseta isik

Nimeline kuludokument, taotlus

Vastavalt vajadusele

Vastavalt vajadusele

9.5

Kuni 19a lapse prillide ostuks

Lapsevanem

Kuludokument, taotlus

 Vastavalt vajadusele

65 eurot

10.

Sotsiaalteenuse toetus

Isikutele, kes ei suuda raske majandusliku olukorra tõttu sotsiaalteenuste eest maksta

Hindamiseks vajalikud dokumendid

Vastavalt vajadusele

Vastavalt vajadusele

 
 
 
Riiklikud toetused:
Raske- ja sügava puudega lastel on võimalik kasutada riiklikku lapsehoiuteenust - lisainfo lastekaitsespetsialistilt või  sotsiaalteenistusest.
Majanduslikus toimetulekuraskustes inimestel on võimalik taotleda toimetulekutoetust – lisainfo sotsiaalteenistusest.

Lisainfo: Otepää Vallavalitsuse sotsiaalteenistus 
Tel. 766 4825; 766 4827; 766 8046