Vallavolikogu istungil

« Tagasi

Otepää Vallavolikogu istungil 19.11.2020

19.11.2020

  1. Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel sõlmida Nuustaku Pruulikoda OÜ-ga (registrikood 14110726) äriruumi üürileping Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt 1 asuva külastuskeskuse ruumide kasutusse andmiseks.
  2. Otsustati võõrandada enampakkumisel järgmine vallavara: 1.1 Kuigatsi külas asuv Pihla kinnistu (kinnistu registriosa nr 17415450, katastritunnus 55701:001:0390, pindala 3440 m2, sihtotstarve elamumaa) alghinnaga 6000 eurot; 1.2 Puka alevikus Kesk tn 13 asuv kinnistu (kinnistu registriosa nr 2461940, katastritunnus 60803:001:0012, pindala 1788 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik ühiskondlike ehitiste maa) alghinnaga 4000 eurot.
  3. Võeti vastu Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2021 – 2024.
  4. Võeti vastu Otepää valla 2020. aasta teine lisaeelarve.