Vallavolikogu istungil

« Tagasi

Otepää Vallavolikogu istungil 16.07.2020

16.07.2020

  1. Otsustati anda Riigi Tugiteenuste Keskusele projekti „Puka haridusvõrgu ümberkorraldamine ja Puka Keskkooli rekonstrueerimine" omafinantseeringu tasumiseks Otepää valla 2021. aasta eelarvest täiendav garantii summas kuni 400 000 eurot. Lubati Otepää Vallavalitsusel sõlmida riigihanke "Puka kooli rekonstrueerimise projekteerimis- ehitustööd" eduka pakkuja Osaühinguga Mapri Ehitus hankeleping Puka Kooli rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks.
  2. Kinnitati Otepää valla 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne.
  3. Otsustati anda vallavanemale 2020. aasta puhkus järgmiselt: 03.08.-18.08.2020; 21.09.-25.09.2020; 26.10-30.10.2010. Vallavanema puhkuse katkestamise või muul asjaolul puhkuse ajakava muutmise otsustab vajadusel volikogu esimees oma käskkirjaga.