« Tagasi

Piirangutest Tehvandi ja Kääriku Spordikeskustes seoses eriolukorraga

Seoses Vabariigi Valitsuse väljakuulutatud eriolukorraga anname teada, et Kääriku ja Tehvandi Spordikeskuse sisespordirajatised (jõusaal, pallmängude hall, spordisaal, jookurada), Tehvandi swimmitation ning kohvik ja saunad on kuni eriolukorra lõppemiseni (01.mai 2020) või täiendavate suunisteni klientidele suletud. Üldise põhimõttena on suletud ka hotellide administratsioon.

Avatud ja hooldatud ning tasuta kasutamiseks on meie välisrajatised ning kutsume veetma aega sportlikult meie liikumisradadel, Kääriku kunstmuruväljakul (väljaku suusastaadionipoolne jalakäijate värav on avatud), Tehvandi Staadioni jooksuradadel ning pallimängude väljakul. Ilmastikust sõltuvalt avame jooksvalt kasutamiseks ka meie Kääriku väliväljakud (rannamängud, tenniseväljakud, korvpalliväljakud) ja Tehvandi disc-golfi raja. Avatud on ka vastavaid rajatisi teenindavad WC-d Kääriku kunstmurustaadioni ja Kääriku väliväljakute juures (sportlasmajutushoones) ning Tehvandi staadioni hooldemajade WC-d. Hoiame teid täpsustuste ja muudatustega kursis läbi meie kodulehekülje, facebooki ja instagrami kontode.

 

Kõigile tervist soovides!

 

Teie Kääriku ja Tehvandi Spordikeskused

 


Kriisireguleerimine ja valmisolek

Kriisireguleerimine hõlmab hädaolukordade ennetamist, nendeks valmistumist, hädaolukordade lahendamist ja tagajärgede leevendamist ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist. Hädaolukorra all mõistetakse sündmust või sündmuste ahelat, mis ohustab paljude inimeste elu, tervist, põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses.

Kriisireguleerimise, sealhulgas hädaolukorraks valmistumise ja hädaolukorra lahendamise õiguslikud alused on sätestatud hädaolukorra seaduses.

Otepää vallas on moodustatud valla kriisikomisjon, kuhu kuuluvad lisaks valla töötajatele ka jõustruktuuride jt esindajad. Kriisikomisjoni ülesanne on korraldada hädaolukordades valmisolekuks ja kriisiolukordade lahendamiseks vajalikke tegevusi.

 

Otepää valla kriisikomisjoni koosseis:

Nimi Amet
Jaanus Barkala
Vallavanem (komisjoni esimees)
Kajar Lepik
Abivallavanem (komisjoni aseesimees)
Rein Pullerits
Vallavolikogu esimees
Jaak Grünberg Majandusteenistuse juhataja
Kadri Sommer Sotsiaalteenistuse juhataja
Monika Otrokova Kommunikatsioonijuht
Andres Arike SA Otepää Tervisekeskus juhataja
Jüri Teder AS Otepää Veevärk juhataja
Get Tasang
Nooremleitnant
Õhuseiredivisjon
Tõika RPo ülem
Sander Karu
Piirkonnapolitseinik
PPA Lõuna prefektuur Kagu PJ
Gehrt Kompus
Komandopealik
Otepää PK
Päästeameti Lõuna Päästekeskus
Esmar Naruski Eritehnik OÜ juhataja, Otepää kaitseliitlane

 

Komisjoni e-posti list: kriisikomisjon@otepaa.ee 


Otepää valla kriisikomisjoni põhimäärus. Otepää Vallavalitsuse 18.06.2018 määrus nr 5

 

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 02.03.2020 käskkiri nr 1

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 07.04.2020 käskkiri nr 2