« Tagasi

Piirangud Otepää vallas seoses koroonaviiruse puhanguga

Vabariigi Valitsus kinnitas eile, 13.märtsil 2020 eriolukorra meetmed. Vastavalt valitsuse eilsele otsusele kehtib eriolukord Eestis 1. maini, see kuupäev kaasa arvatud. Abinõud kehtestatakse koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ülekaaluka avaliku huvi, inimeste tervise ja elu kaitseks.

Seoese sellega tuletame meelde, et Otepää vallas on alates 16.märtsist suletud kõik haridusasutused, noortekeskused ja huvikoolid. Koolid ja huvikoolid on kaugõppel. Otepää Spordihoone on suletud, huvitegevust ei toimu. Maakonna bussiliinid sõidavad koolivaheaja graafiku järgi.

 

Otepää valla lasteaiad on avatud, kui lapsevanematel on vähegi võimalus,palume laps koju jätta.


Need meetmed kehtivad kuni Vabariigi Valitsuse korralduse muutmiseni. Abinõude vajalikkust hinnatakse iga kahe nädala tagant.

Kuni 1. maini on keelatud kõik avalikud kogunemised, ka ööklubid. Otepää vallas jäävad ära kõik kultuuri- ja spordiüritused.
 

Otepää Tervisekeskuse hooldekodus ja hooldusosakonnas ja Sangaste hooldekodus on kehtestatud karantiin. Külastused on keelatud. AS Otepää Veevärgi uksed on klientidele alates 16.märtsist suletud.  Endiselt saab asutuse poole pöörduda telefonitsi numbritelt 76 64 890, 51 59 514 ning meilitsi veevark@otepvesi.ee.

Otepää Turismiinfokeskus on alates 14.03-31.03.2020 suletud.


Otepää valla kriisikomisjon kogunes 13.märtsil, et arutada tekkinud olukorda. Kõikidest muudatustest anname teada Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee ja sotsiaalmeedias. 

 

Juhiseid, kuidas viiruspuhanguga seoses käituda, vaata Terviseameti kodulehelt: https://www.terviseamet.ee/et

 

Vaata Vabariigi Valitsuse korraldust SIIT

 

Palume välisreise mitte ette võtta, jälgida oma tervist ja haigena koju jääda. Hoiame ennast ja teisi!


Kriisireguleerimine ja valmisolek

Kriisireguleerimine hõlmab hädaolukordade ennetamist, nendeks valmistumist, hädaolukordade lahendamist ja tagajärgede leevendamist ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist. Hädaolukorra all mõistetakse sündmust või sündmuste ahelat, mis ohustab paljude inimeste elu, tervist, põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses.

Kriisireguleerimise, sealhulgas hädaolukorraks valmistumise ja hädaolukorra lahendamise õiguslikud alused on sätestatud hädaolukorra seaduses.

Otepää vallas on moodustatud valla kriisikomisjon, kuhu kuuluvad lisaks valla töötajatele ka jõustruktuuride jt esindajad. Kriisikomisjoni ülesanne on korraldada hädaolukordades valmisolekuks ja kriisiolukordade lahendamiseks vajalikke tegevusi.

 

Otepää valla kriisikomisjoni koosseis:

Nimi Amet
Jaanus Barkala
Vallavanem (komisjoni esimees)
Kajar Lepik
Abivallavanem (komisjoni aseesimees)
Rein Pullerits
Vallavolikogu esimees
Jaak Grünberg Majandusteenistuse juhataja
Kadri Sommer Sotsiaalteenistuse juhataja
Monika Otrokova Kommunikatsioonijuht
Andres Arike SA Otepää Tervisekeskus juhataja
Jüri Teder AS Otepää Veevärk juhataja
Get Tasang
Nooremleitnant
Õhuseiredivisjon
Tõika RPo ülem
Sander Karu
Piirkonnapolitseinik
PPA Lõuna prefektuur Kagu PJ
Gehrt Kompus
Komandopealik
Otepää PK
Päästeameti Lõuna Päästekeskus
Esmar Naruski Eritehnik OÜ juhataja, Otepää kaitseliitlane

 

Komisjoni e-posti list: kriisikomisjon@otepaa.ee 


Otepää valla kriisikomisjoni põhimäärus. Otepää Vallavalitsuse 18.06.2018 määrus nr 5

 

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 02.03.2020 käskkiri nr 1

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 07.04.2020 käskkiri nr 2