« Tagasi

Otepää valla haridusasutuste koroonaviiruse leviku tõkestamise juhend

Otepää vald lähtub koroonaviiruse leviku tõkestamisel Terviseameti ja Vabariigi Valitsuse juhistest.

Õppetöö toimub võimalikult tavapäraselt. Töökorralduse üle otsustab iga haridusasutus koos pidajaga, lähtudes Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti edastatud soovitustest ja nõudmistest.

Olukord võib nakkusohu kasvades kiiresti muutuda. Võimalikult kaua tuleb pakkuda kontaktõpet ja vältida haridusasutuste täielikku distantsõppele viimist või sulgemist. Töö korraldatakse vajadusel ümber eelkõige klassi, hoone, asutuse või piirkonna kaupa, võttes arvesse kohalikke olusid.

Iga haridusasutus töötab ise välja ja korraldab vastavalt vajadusele oma asutuse:

  • distantsõppe korraldamise, sh osalise distantsõppe korraldamise;
  • õpetajate töökorralduse põhimõtted distantsõppel ja osalisel distantsõppel;
  • ruumide kasutuse ja inimeste hajutamise võimalused;
  • külaliste hoonesse lubamise;
  • ürituste korraldamise põhimõtted;
  • lapsevanemate informeerimise võimalused.

Kui klassis või rühmas on kellelgi tuvastatud haigestumine COVID-19 haigusesse, tuleb suunata kõik lähikontaktsed vähemalt 10 päevaks eneseisolatsiooni ja kodusele distantsõppele. Klassi ja rühma distantsõppele suunamine toimub koostöös Terviseameti ja Vallavalitsusega.

Kui haridusasutus saab teada COVID-19 haiguse positiivse testitulemuse saanud lapsest või töötajast, siis ta informeerib sellest koheselt valla haridusspetsialisti ja vastupidi. Haridusasutus viiakse osalisele või täielikule distantsõppele või suletakse haridusasutuse juhi ettepanekul, kooskõlastatult Terviseametiga ja Vallavalitsuse otsusega.

Kõikides koolides, lasteaedades, huvikoolides, noortekeskustes ja õpilaskodus peavad olema kättesaadavad desinfitseerimisvahendid, ühekordselt kasutatavad näomaskid ja pindade puhastamise vahendid.

 

Koroonaviiruse teave Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel:

https://www.hm.ee/et/koroona

Koroonaviiruse teave Terviseameti kodulehel:

https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus