« Tagasi

Alates 16.märtsist on suletud Otepää vallavalitsus, teenuskeskused ja raamatukogud

Otepää vallavalitsus otsustas täna, 16. märtsil 2020 seoses viirusepuhanguga peatada kodanike vastuvõtu vallavalitsuses ja teenuskeskustes ning sulgeda valla raamatukogud.  Otepää valla lasteaiad on hetkel avatud, kuid lasteaeda palutakse mitte tuua haigussümptomitega lapsi ja võimalusel jätta lapsed koju.

Vallavalitsuse töö toimib edasi ning inimesi teenindatakse telefoni ja e-kanalite vahendusel. Toimuvad ka vallavalitsuse istungid.  Avaldusi saab esitada e-posti teel, avalduste blanketid on üleval Otepää valla kodulehel. Vajadusel toimub vallamajas ainult sünni registreerimine, palume see eelnevalt kokku leppida sekretäri Kristina Reigoga tel. 766 4805; 515 7139

„Palume kõigil vallakodanikel säilitada rahu ja võimalusel viibida kodus. Palume võimalusel aidata oma pere eakaid ja abivajajaid, et nad ei peaks ise näiteks toidupoodi või apteeki minema," sõnas Otepää vallavanem ja valla kriisikomisjoni juht Kaido Tamberg. „Igasugusesse viirusepuhanguga seotud infosse palun suhtuda ettevaatusega ja jälgida ametlikke kanaleid."

Valla sotsiaaltöötajad on samuti kaugtööl ning vastuvõttu ei toimu. Vältimatu vajaduse korral palume võtta sotsiaaltöötajatega ühendust ning leppida kokku eraldi aeg. Kõik muud küsimused lahendatakse telefoni ja e-kirja teel.  Valla sotsiaaltöötajad ei transpordi praegu kliente poodi ja apteeki, abivajajatele tuuakse kaup koju ja antakse ilma lähikontaktita üle.  Samuti aidatakse jätkuvalt kõikide hädavajalike toimingutega. 

Palume kõigil püsida kodus, jälgida oma tervist ning konsulteerida vajadusel perearstiga või helistada perearstinõuandeliinil 1220. Avatud on ka üleriigiline kriisitelefon 1247, mis nõustab koroonaviirusega seotud teemadel. 

Otepää valla kriisikomisjon kogunes 16.märtsil. Kriisikomisjon jälgib Otepää vallas toimuvat ja koguneb regulaarselt. Kriisikomisjonile teadaolevalt ei ole hetkel Otepää vallas koroonaviirusesse nakatunuid.

 

Otepää valla sotsiaaltöötajate kontaktid:

Sotsiaalteenistuse juhataja  Kadri Sommer tel. 766 4825; 5303 3032  e-post: Kadri.Sommer@otepaa.ee
Sotsiaaltöö vanemspetsialist Pille Sikk tel. 766 8046; 524 7930  e-post: Pille.Sikk@otepaa.ee  
Sotsiaaltööspetsialist Kersti Tamm tel. 766 4827; 5199 4123 e-post: Kersti.Tamm@otepaa.ee 
Lastekaitsespetsialist Kristel Ilves tel. 5341 9003 e-post: Kristel.Ilves@otepaa.ee        
Hooldustöötaja Ruth Leopard tel. 5333 5185 e-post: Ruth.Leopard@otepaa.ee     
Hooldustöötaja Andra Rüütli tel. 5197 0053 e-post: Andra.Ruutli@otepaa.ee  
Hooldustöötaja Evelin Petter tel. 5308 3023 e-post: Evelin.Petter@otepaa.ee
Tugiisik Airin Hermann tel. 5199 2717 e-post: Airin.Hermann@otepaa.ee     
Isiklik abistaja Fred Leopard e-post: Fred.Leopard@otepaa.ee                  
Tugiisik Anniki Kreek tel. 5919 9564  e-post: Anniki.Kreek@otepaa.ee

 

Vaata Otepää valla töötajate kontakte Otepää valla kodulehel https://www.otepaa.ee/kontaktandmed

Otepää Vallavalitsuse kantselei tel. 766 4800; 515 7139


Otepää valda puudutavatest korraldustest anname teade Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee ja valla sotsiaalmeedias.  

Palume jälgida ja järgida usaldusväärsete allikate infot:  
Terviseamet: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus 
Vabariigi Valitsuse kodulehekülg: https://www.valitsus.ee/et


Kriisireguleerimine ja valmisolek

Kriisireguleerimine hõlmab hädaolukordade ennetamist, nendeks valmistumist, hädaolukordade lahendamist ja tagajärgede leevendamist ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist. Hädaolukorra all mõistetakse sündmust või sündmuste ahelat, mis ohustab paljude inimeste elu, tervist, põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses.

Kriisireguleerimise, sealhulgas hädaolukorraks valmistumise ja hädaolukorra lahendamise õiguslikud alused on sätestatud hädaolukorra seaduses.

Otepää vallas on moodustatud valla kriisikomisjon, kuhu kuuluvad lisaks valla töötajatele ka jõustruktuuride jt esindajad. Kriisikomisjoni ülesanne on korraldada hädaolukordades valmisolekuks ja kriisiolukordade lahendamiseks vajalikke tegevusi.

 

Otepää valla kriisikomisjoni koosseis:

Nimi Amet
Jaanus Barkala
Vallavanem (komisjoni esimees)
Kajar Lepik
Abivallavanem (komisjoni aseesimees)
Rein Pullerits
Vallavolikogu esimees
Jaak Grünberg Majandusteenistuse juhataja
Kadri Sommer Sotsiaalteenistuse juhataja
Monika Otrokova Kommunikatsioonijuht
Andres Arike SA Otepää Tervisekeskus juhataja
Jüri Teder AS Otepää Veevärk juhataja
Get Tasang
Nooremleitnant
Õhuseiredivisjon
Tõika RPo ülem
Sander Karu
Piirkonnapolitseinik
PPA Lõuna prefektuur Kagu PJ
Gehrt Kompus
Komandopealik
Otepää PK
Päästeameti Lõuna Päästekeskus
Esmar Naruski Eritehnik OÜ juhataja, Otepää kaitseliitlane

 

Komisjoni e-posti list: kriisikomisjon@otepaa.ee 


Otepää valla kriisikomisjoni põhimäärus. Otepää Vallavalitsuse 18.06.2018 määrus nr 5

 

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 02.03.2020 käskkiri nr 1

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 07.04.2020 käskkiri nr 2