Käimasolevad/lõppenud projektid

« Tagasi

Puuetega inimeste eluasemete kohandamine Otepää vallas 2020


Toetus: 14 789,00 eurot
Projekti lühikirjeldus:
Projekti eesmärgiks on puuetega inimeste iseseisva toimetuleku parendamine ja nende omaste hoolduskoormuse vähendamine.
Käesolevasse projekti kaasatud Otepää valla puudega isikud vajavad terviseprobleemide tõttu kodus ümberehitusi, mille tulemusena on neil võimalik oma kodus paremini hakkama saada ning väheneb omaste ja abiliste hoolduskoormus.
Projekti käigus võimaldatakse kahele puudega isikule kodus pesemine ning kahele isikule parem ligipääs kodule ning ühele parem liikumine eluruumides.
Projekti elluviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond. Projekt viiakse ellu 26.10.2020 - 31.12.2021

Vaata projekti lõpptulemust SIIT