Hajaasustuse programm

2.03.20

 

NB! Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 17.veebruar -17.aprill. 2020

Lisainfo: Lea Madissov lea.madissov@otepaa.ee, tel 51 87 285.
Seoses hajaasustuste programmiga võtab Puka ja Sangaste teenuskeskuste juht 
Lea Madissov huvilisi vastu

Otepää Vallavalitsuses igal neljapäeval kell 9.00-15.00 kabinetis nr 222

 

 

« Tagasi

Taotluste hindamise komisjon ja programmi valdkondade prioriteedid 2015

Otepää Vallavalitsuse korraldusega moodustati hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks Otepää vallas 5-liikmeline komisjon koosseisus: 


1.1 Mairo Kangro (komisjoni esimees) - ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja
1.2 Kalev Laul - vallavanem
1.3 Anneli Salumaa - sotsiaalteenistuse juhataja
1.4 Janno Sepp - vallasekretär
1.5 Vello Vou - maa- ja ehitusspetsialist

2. Seati hajaasutuste programmist toetatavate valdkondade prioriteetsus alljärgnevalt:
2.1 prioriteet I (kõrgeim) - veesüsteemide valdkond;
2.2 prioriteet II - kanalisatsioonisüsteemide valdkond;
2.3 prioriteet III - juurdepääsuteede valdkond;
2.4 prioriteet IV (madalaim) - autonoomsete elektrisüsteemide valdkond.

Otepää Vallavalitsuse 16.03.2015 korraldus nr 2-4-120