Hajaasustuse programm

2.03.20

 

NB! Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 17.veebruar -17.aprill. 2020

Lisainfo: Lea Madissov lea.madissov@otepaa.ee, tel 51 87 285.
Seoses hajaasustuste programmiga võtab Puka ja Sangaste teenuskeskuste juht 
Lea Madissov huvilisi vastu

Otepää Vallavalitsuses igal neljapäeval kell 9.00-15.00 kabinetis nr 222

 

 

« Tagasi

2018.a.hajaasustuse programmist toetuse saanud taotlused

1. SIIM KOOSER Hõbeda kinnistu salvkaevu rajamine
Toetuse suurus 1327.- eurot, omafinantseering 663.49 eurot
Projekti kestvus- 31.10. 2019

 

2. KADRI SALUM JUSSILA Kuresoo kinnistu veesüsteemide rajamine
Toetuse suurus 2497.39 eurot, omafinantseering1248.70 eurot
Projekti kestvus -31.10.2019

 

3. HELI TRIK Kopsu kinnistu veevarustussüsteemi rajamine
Toetuse suurus 3859.10 eurot, omafinantseering 1929.60 eurot
Projekti kestvus-31.10.2019

 

4. BIRGIT KELDO Purdemäe puurkaevu rajamine
Toetuse suurus 6500.- eurot, omafinantseering 4660.- eurot
Projekti kestvus-31.10.2019

 

5. MART KAAS Kondi7/9 kinnistute veesüsteemide rekonstrueerimine
Toetuse suurus 10 000.- eurot, omafinantseering 5000.- eurot
Projekti kestvus -31.10.2019

 

8. AIME MERISTE Kingu kinnistu veesüsteemi rajamine
Toetuse suurus 1376.59 eurot, omafinantseering 688.30 eurot
Projekti kestvus -31.10.2019

 

9. KALEV URM Külaotsa kinnistu salvkaevu ja veesüsteemi rajamine
Toetuse suurus 4050.86 eurot, omafinantseering 2025.43 eurot
Projekti kestvus -31.10.2019

 

10. DIANA PRII Vedela kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine
Toetuse suurus 2200.- eurot, omafinantseering 1100.- eurot
Projekti kestvus -31.10.2019

 

11. KALJU KASEVÄLI Linnesoo kinnistu veesüsteemi rajamine
Toetuse suurus 1224.- eurot, omafinantseering 612.- eurot
Projekti kestvus -31.10.2019

 

12. LIIS KUUSIKMAAJ ärvekalda kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine
Toetuse suurus 1960.- eurot, omafinantseering 980.- eurot
Projekti kestvus -31.10.2019

 

13. ANNE KOSMAN Vahemetsa kinnistu septiku paigaldamine
Toetuse suurus 2590.48 eurot, omafinantseering 1295.24 eurot
Projekti kestvus -31.10.2019

 

14. KADRI SALUM JUSSILA Kuresoo kinnistu kanalisatsioonisüsteemide rajamine
Toetuse suurus 2468.94 eurot, omafinantseering 1216.04 eurot
Projekti kestvus -31.10.2019

 

15. RAIT UIBU Uibu kinnistu veesüsteemide rajamine
Toetuse suurus 1840.99 eurot, omafinantseering 920.49 eurot
Projekti kestvus -31.10.2019

 

16. ANNE KOSMAN Vahemetsa kinnistu veesüsteemide rajamine
Toetuse suurus 1104.65 eurot, omafinantseering 1042.38 eurot
Projekti kestvus -31.10.2019