Hajaasustuse programm

2.03.20

 

NB! Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 17.veebruar -17.aprill. 2020

Lisainfo: Lea Madissov lea.madissov@otepaa.ee, tel 51 87 285.
Seoses hajaasustuste programmiga võtab Puka ja Sangaste teenuskeskuste juht 
Lea Madissov huvilisi vastu

Otepää Vallavalitsuses igal neljapäeval kell 9.00-15.00 kabinetis nr 222

 

 

« Tagasi

2013. aasta hajaasustuse programmist toetuse saanud

2013. aasta hajaasustuse programmist toetuse saanud:

1. Merike Kukk "Härmamärdi talu puurkaevu ja veetrassi rajamine". Toetuse suurus – 6500 eurot, toetuse omafinantseering – 7060 eurot, projekti elluviimise kavandatav lõpptähtaeg – 28. veebruar 2015. a.

2. Jaak Eensalu "Annemäe talu juurdepääsutee ehitamine". Toetuse suurus – 2376,12 eurot, toetuse omafinantseering – 1187,88 eurot, projekti elluviimise kavandatav lõpptähtaeg – 31.12.2014. a.  

3. Jan Ruukel "Tõru talu imbväljaku rajamine". Toetuse suurus – 2784 eurot, toetuse omafinantseering – 1392 eurot, projekti elluviimise kavandatav lõpptähtaeg – 31.12.2014. a. 

4. Hallar Vaagert "Valliõue talu salvkaevu rajamine". Toetuse suurus – 1781,34 eurot, toetuse omafinantseering – 891,04 eurot, projekti elluviimise kavandatav lõpptähtaeg – 31. oktoober 2014.a.


2013. aasta hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine ja rahuldamata jätmine. Otepää Vallavalitsuse 26.11.2013 korraldus nr 2-4-666.