Riigihangete register 

Infot saab Otepää valla poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta.

NB! Kõikide Otepää vallaga seotud hangete leidmiseks kirjutada Hankija lahtrisse otepää ning kuupäeva lahter jätta tühjaks.

Otepää valla vallavara eeskiri 

Riigihangete läbiviimise kord

Otepää Vallavalitsuse 2020. aasta hankeplaani kinnitamine

 

« Tagasi

Vana-Otepää küla kahe korterelamu puurkaev-pumpla ja ühisveetorustiku projekteerimine

Otepää Vallavalitsus kuulutas välja hanke Vana-Otepää külas kahe korterelamu jaoks uue puurkaev-pumpla ja ühisveetorustiku projekteerimiseks ja ehituseks. Hanke lühikirjeldus: Puurkaev-pumpla projekteerimine. Juurdepääsutee ja piirdeaia rajamine. Šahti puurimistööd, elektritoite kindlustamine, süvaveepumba paigaldamine, adapteri ehitus. Pumpla moodulhoone ehitus, hüdrofoori ja veetehniliste seadmete paigaldamine, loputusvee kanalisatsioonitorustiku ehitustööd. Raua ja mangaani eraldamise seadmete komplekti paigaldamine ja seadistamine. Ühisveetorustiku väljaehitamine kuni liitumispunktini veetarbijatega.

Pakkumuste esitamise tähtpäev on 18.10.2011. a kell 14.00 ja koht Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13 Otepää 67405. Pakkumuse võib saata digitaalselt allkirjastatult meilile vald@otepaa.ee

Pakkujal on võimalik objektiga tutvuda. Objektiga tutvumise osas leppida eelnevalt kokku hanke eest vastutava isikuga: Andres Arike, Otepää abivallavanem. Telefon: 766 4810, 5303 3031, e-post: Andres.Arike@otepaa.ee

Hange avaldatud riigihangete registris.