Riigihangete register 

Infot saab Otepää valla poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta.

NB! Kõikide Otepää vallaga seotud hangete leidmiseks kirjutada Hankija lahtrisse "Otepää" ning kuupäeva lahter jätta tühjaks.

Vallavara valitsemise kord

Hankekord

Otepää Vallavalitsuse 2021. aasta hankeplaani kinnitamine

Otepää Vallavalitsuse 2021. aasta hankeplaani täiendamine

 

« Tagasi

Pühajärve rannahoone rendileandmine: küsimustele vastused

Otepää Vallavalitsus annab eelläbirääkimistega pakkumise korras viieks aastaks rendile Pühajärvel, Otepää vallasiseses linnas asuva Ranna tee 3 kinnistu pindalaga 10914 m², katastritunnus 63601:002:3510, koos sellel asuvate ehitistega (rannahoone, rannarajatised).

Pakkumise tähtaeg on 30.aprill kell 13.00. Vaata lisa SIIT

Seoses rendileandmisega on üles kerkinud mõningad küsimused, millele siin vastame:

 

 1. Kas rentnik võib suurürituse ajal territooriumi kasutamise eest ürituse korraldajalt tasu küsida?

Ranna-ala on avalikus kasutuses ja seal ürituste ajal inimeste liikumist ning  juba olemasolevate atraktsioonide (kiiged jm. olemasoleva asjad) kasutamist ei tohi takistada ega tasu küsida. Kui aga tahetakse sinna paigutada  ürituse korraldaja poolt mingit atraktsiooni,  mis hakkab raha teenima (kraana benžihüpeteks vms.) siis selle eest võib tasu küsida küll.

 

 1. Kas rentnik vastutab rannas asuva ujuvsilla hooldamise ja korrashoiu eest?

Rannavalve puhastab silda linnusõnnikust ja sinna jäetud prahist. Rentnik peab jälgima silla korrasolekut ja mingi ohu (laudise purunemine, konstruktsiooni lagunemine jne) vms. ilmnemisel informeerima koheselt valda.

 

 1. Kas rannaala kultiveerimine ja liiva toomine on rentniku kohustus?

Liiva toomine ei ole. Küll aga liiva-ala puhtana hoidmine (vajadusel riisumine) ja vajadusel (pärast suurt vihma vms.) kobestamine. Kella 10.00 peab rand ja ümbritsev ala olema puhas ja korras.

 

 1. Kas rentnik võib paigalda kinnistule tasulisi atraktsioone?

Jah, võib.

 

 1. Kas rentnik võib sulgeda kinnistu või osa sellest tasuliste tegevuste jaoks (inimestel säilib vaba pääs randa)?

Piiratud ulatuses mingi tasulise ürituse läbiviimiseks kooskõlastatult vallaga võib küll. 

 

 1. Kas rannatsoonis võib kehtestada kaasavõetud söögi ja joogi tarbimise keelu?

Rannatsoonis keelata ei tohi.  Küll võib seda aga teha kohviku terrassil ja ruumides.

 

 1. Kas pallimängu platside hooldamine ja võimalike kahjustuste parandamine on rentniku kohustus? Kui on, siis kas võib nende kasutamise eest tasu küsida?

Hooldamine  ja pisiremondid on rentniku kohustus. Suuremate ja ohtlike  purunemiste korral peab rentnik sulgema kasutamise ja informeerima koheselt valda. Olemasolevate asjade eest tasu küsida ei või.

 

 1. Kas lasteatraktsioonide hooldamine ja võimalike kahjustuste parandamine on rentniku kohustus? Kui on, siis kas võib nende kasutamise eest tasu küsida?

Tuleb jälgida nende korrasolekut ja mingi vea ilmnemisel, kui see pole lihtsalt kõrvaldatav, tuleb atraktsioon  sulgeda ja informeerida koheselt valda. Tasu küsida ei tohi.

 

 1. Kas hooajalise avaliku WC/väliduši vee, kanalisatsiooni, elektri ning nende hooldamise/parendamise kulud tasub rentnik?

Rentnik tagab nende tasuta kasutamise, seega peab tema ka neid korras hoidma. Ka pidev WC puhtuse kontroll ja koristamine on rentniku kohustus. Rentnik tasub korrashoiuga seotud kulud.  

 

 1. Kas hooajalise, igapäevase territooriumi korrastamisega seotud kulud, sh prügivedu on rentniku kanda?

Rentnik peab hoolitsema, et kord ja puhtus oleks territooriumil tagatud ning väikesed prügikastid oleksid regulaarselt tühjendatud. Rentnik tasub kaasnevad kulud.

 

 1. Kes likvideerib näiteks tormikahjustusest tingitud tagajärjed kinnistul?

Tormikahjustused likvideerib vald.

 

 1. Kas pakkumisel osalejal on õigus viibida pakkumiste avamise juures?

Jah, on küll.