Riigihangete register 

Infot saab Otepää valla poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta.

NB! Kõikide Otepää vallaga seotud hangete leidmiseks kirjutada Hankija lahtrisse otepää ning kuupäeva lahter jätta tühjaks.

Otepää valla vallavara eeskiri 

Riigihangete läbiviimise kord

Otepää Vallavalitsuse 2020. aasta hankeplaani kinnitamine

 

« Tagasi

Pühajärve laululava rekonstrueerimise hange

SA Valgamaa Arenguagentuur korraldab lihtmenetlusega hanke Otepää vallas asuva Pühajärve laululava rekonstrueerimise ja selle lähiala arhitektuursete väikevormide projekteerija leidmiseks.


Pakkumiste esitamise tähtaeg on 20.11.2012 kell 11.00.

Pakkumused tuleb esitada või saata tähitult postiga hiljemalt 20.11.2012 kella
11.00 või saata postiga samaks tähtajaks aadressile: Kesk 11, Valga 68203.
Pakkumuse pakendile tuleb kanda järgmised kirjed: 
Hankija nimi ja aadress (SA Valgamaa Arenguagentuur, Kesk 11, Valga 68203); 
Hanke nimetus - Otepää vallas asuva Pühajärve laululava rekonstrueerimise ja selle lähiala arhitektuursete väikevormide projekteerimine; 
Pakkuja nimi, registrikood ja aadress.

Pakkumused avatakse komisjoni poolt  20.11.2012 kell 11.20 Valgas, Kesk 11 asuva Valga raekoja hoone infosekretäri ruumis.

Töö finantseerijaks on SA Valgamaa Arenguagentuur ENPI Eesti-Läti-Vene programmi projekti ELRI-113 „Via Hanseatica“ raames.

Hankelepingu täitmise tähtaeg: Pühajärve laululava rekonstrueerimise põhiprojekti koostamise tähtaeg on 15. märts 2013; Pühajärve laululava lähiala teede, väikevormide ja valgustuse projekti koostamise tähtaeg on 15.06.2013.

Kvalifitseerimistingimused lisaks RHS § 38 kirjeldatule:

-          pakkuja peab omama arhitektuur-ehituslikuks projekteerimiseks
vajalikku kogemust, registreeringuid ja tegevuslubasid.

Kui pakkuja kasutab alltöövõtjat, kehtivad alltöövõtja puhul samad kvalifitseerimistingimused.

Hindamiskriteeriumid:

Vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast tunnistab Hankija edukaks kõige madalama hinnaga pakkumuse.

Töö sisu:

Projektiala topo-geodeetilise alusplaani koostamine; Laululava rekonstrueerimise ja laiendamise projekti koostamine sh laululava elektrivarustuse projekteerimine; Anda lahendus Pühajärve pargi treppide rekonstrueerimiseks; Projektiala vertikaalplaneering; Jalutusteede  rekonstrueerimine. 
Väikevormide valik ja sidumine projektialale (nt valgustus, pingid, prügikastid). 
Esitada tööde mahud ja projekti kontroll-eelarve. 
Tööde täpsem kirjeldus ja maht, nõuded pakkumusele, täpsemad nõuded Pakkujale ja kvalifitseerimistingimused on toodud hankedokumentides.

Hankedokumendid lisatud, lisainfo saamiseks palun pöörduda: Sille Roomets, projekti koordinaator, SA Valgamaa Arenguagentuur, tel. 5309 0842, sille@arenguagentuur.ee.

Hankedokumendid