Riigihangete register 

Infot saab Otepää valla poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta.

NB! Kõikide Otepää vallaga seotud hangete leidmiseks kirjutada Hankija lahtrisse "Otepää" ning kuupäeva lahter jätta tühjaks.

Vallavara valitsemise kord

Hankekord

Otepää Vallavalitsuse 2021. aasta hankeplaani kinnitamine

 

« Tagasi

Poslovitsa-Soo ja Poslovitsa-Ranna kinnistute DP KSH läbiviimise hange

Hanke eesmärk on Otepää vallas Nüpli külas Pühajärve äärse Poslovitsa– Soo ja Poslovitsa–Ranna kinnistute detailplaneeringu (DP) keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) kohase keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimiseks.

Hankedokumendid (zip)

Otepää vallavolikogu 22.02.2012 otsus nr 14 "Otepää vallas Nüpli külas asuvate Poslovitsa-Soo ja Poslovitsa-Ranna kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamine".

Poslovitsa detailplaneering (pdf)

Poslovitsa– Soo ja Poslovitsa–Ranna kinnistute DP KSH eelhinnang (pdf)