Riigihangete register 

Infot saab Otepää valla poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta.

NB! Kõikide Otepää vallaga seotud hangete leidmiseks kirjutada Hankija lahtrisse "Otepää" ning kuupäeva lahter jätta tühjaks.

Vallavara valitsemise kord

Hankekord

Otepää Vallavalitsuse 2021. aasta hankeplaani kinnitamine

Otepää Vallavalitsuse 2021. aasta hankeplaani täiendamine

 

« Tagasi

Otepää Vallavalitsus otsib Pühajärve rannahoonele uut rentnikku

Otepää Vallavalitsus annab eelläbirääkimistega pakkumise korras viieks aastaks rendile Pühajärvel, Otepää vallasiseses linnas asuva Ranna tee 3 kinnistu pindalaga 10914 m², katastritunnus 63601:002:3510, koos sellel asuvate ehitistega (rannahoone, rannarajatised).

Rendiobjekt antakse rendile koos seal asuva rannahoonega ja supelranna juurde kuuluvate rajatistega. Rendiobjekti rendile andmise eesmärgiks on rentniku poolt puhke- ja rannateenuste, sh kohvikuteenuse pakkumine. Pakkumisel võivad osaleda füüsiliselt isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud.

Pakkumise osavõtutasu on 100 (ükssada) eurot. Osavõtutasu peab olema tasutud Otepää Vallavavalitsuse arvelduskontole: SEB Pank   EE351010202008200001, hiljemalt pakkumiste esitamise tähtajaks.

Kirjalik pakkumine esitada 30. aprill 2018. a kella 13.00-ks Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsusse kinnises ümbrikus märgusõnaga "Rannahoone". Pakkumiste avamine toimub 30. aprill 2018. a kell 13.30 Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuse ruumis 212.

Rendile antava varaga saab tutvuda vallavalitsuse tööaegadel  (kontaktisik Mairo Kangro tel 766 4810 või 53 033 035, e-post mairo@otepaa.ee).

 

Pakkumismenetluse kord:

Otepää vallasiseses linnas Ranna tee 3 asuva kinnistu rendile andmiseks eelläbirääkimistega pakkumise korraldamine (Otepää Vallavalitsuse 09.04.2018 korraldus nr 163)