Riigihangete register 

Infot saab Otepää valla poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta.

NB! Kõikide Otepää vallaga seotud hangete leidmiseks kirjutada Hankija lahtrisse otepää ning kuupäeva lahter jätta tühjaks.

Otepää valla vallavara eeskiri 

Riigihangete läbiviimise kord

Otepää Vallavalitsuse 2020. aasta hankeplaani kinnitamine

 

« Tagasi

Otepää Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel kahte korterit

Otepää Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel kahte korterit:  Sihva külas Voki 1-6 asuva korteriomandi (kinnistu registriosa nr 1584640, üldpind 31,6 m2) alghinnaga 6500 eurot ja Pühajärve külas Kannistiku 5-1 asuva korteriomandi (kinnistu registriosa nr 1533140, üldpind 42,4 m2) alghinnaga 9500 eurot.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.

Enampakkumise osavõtutasu suuruseks 100 eurot. Enampakkumise tagatisraha suurus on 10 % alghinnast. Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE351010202008200001 SEB Pangas hiljemalt 11. juuni 2018. a kell 12:00.

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 11. juunil 2018. a kella 12.00-ks Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuse kantseleisse sekretäri kätte kinnises ümbrikus märgusõnaga "Voki 1-6" või „Kannistiku 5-1". Kirjaliku pakkumise võib saata posti teel. Tähtaegselt esitatuks loetakse 11. juunil 2018. a postitatud pakkumised. Pakkumiste avamine toimub 12. juunil 2018. a kell 16:00 Otepää Vallavalitsuses (ruum 207), Lipuväljak 13, Otepää vallasisene linn.

Müüdava varaga saab tutvuda vallavalitsuse tööajal: kontaktisik Mairo Kangro (5303 3035).

Kirjaliku enampakkumise tingimused. Otepää Vallavalitsuse 14.05.2018 korraldus nr 233 "Vallavara võõrandamiseks enampakkumise korraldamine".