Riigihangete register 

Infot saab Otepää valla poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta.

NB! Kõikide Otepää vallaga seotud hangete leidmiseks kirjutada Hankija lahtrisse otepää ning kuupäeva lahter jätta tühjaks.

Otepää valla vallavara eeskiri 

Riigihangete läbiviimise kord

Otepää Vallavalitsuse 2020. aasta hankeplaani kinnitamine

 

« Tagasi

Otepää vallavalitsus kuulutas välja hanke rannavalve teenuse osutaja leidmiseks

Otepää Vallavalitsus kuulutas välja avatud  riigihanke menetluse korras hanke rannavalve teenuse osutaja leidmiseks aastateks 2011-2013.
 
 
Kinnises ümbrikus pakkumused märgusõnaga „Pühajärve rannavalve teenus 2011-2013" tuleb esitada hiljemalt  10.05.2011.a. kella 14.00-ks  Otepää Vallavalitsuse  kantseleisse, aadressil Lipuväljak 13, 67405 Otepää. 
 
Pakkumuste avamine toimub 10.05.2011.a kell 14.10 Otepää Vallavalitsuse nõukojas. Hankelepingu täitmise hilisem tähtpäev on 31.08.2010
 
Eelmisel aastal ostutas rannavalve teenust Pühajärve rannas G4S. 
 
Täiendav info:
Andres Arike tel 766 4810; 5303 3031