Riigihangete register 

Infot saab Otepää valla poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta.

NB! Kõikide Otepää vallaga seotud hangete leidmiseks kirjutada Hankija lahtrisse otepää ning kuupäeva lahter jätta tühjaks.

Otepää valla vallavara eeskiri 

Riigihangete läbiviimise kord

Otepää Vallavalitsuse 2020. aasta hankeplaani kinnitamine

 

« Tagasi

Otepää valla tänavate remont 2012

Otepää Vallavalitsus kuulutab välja lihthankemenetlusega riigihanke "Otepää valla tänavate remont 2012".  Riigihanke eesmärgiks on remontida Otepää valla tänavad.

Kinnises ümbrikus pakkumused tuleb esitada hiljemalt  18.06.2012.a. kella 10.00-ks  Otepää Vallavalitsuse  kantseleisse, aadressil Lipuväljak 13, 67405 Otepää. Ümbrikul peab olema järgmine informatsioon: pakkuja nimi, pakkumine – „Otepää valla tänavate remont 2012", mitte avada enne 18.06.2012 kell 10.15.  Kui  ümbrik  ei  ole  varustatud  nõuetekohaselt  andmetega,  ei  vastuta Tellija pakkumise  võimaliku sattumise eest valesse kohta ega enneaegse avamise eest.

Täiendavat informatsiooni annab Otepää Vallavalitsuse abivallavanem Mairo Kangro tel. 53 033 035 või  heakorra spetsialist Urmas Kuldmaa tel 5282 688.

Riigihanke materjalid (zip)