Riigihangete register 

Infot saab Otepää valla poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta.

NB! Kõikide Otepää vallaga seotud hangete leidmiseks kirjutada Hankija lahtrisse "Otepää" ning kuupäeva lahter jätta tühjaks.

Vallavara valitsemise kord

Hankekord

Otepää Vallavalitsuse 2020. aasta hankeplaani kinnitamine

 

« Tagasi

Lihthankemenetlusega IT-hange

Otepää Vallavalitsus korraldab  lihthankemenetlusega riigihanke, mille eesmärgiks on Otepää Vallavalitsuse IT hooldusteenuse soetamine.

Pakkumus esitada hiljemalt 18. veebruariks  2013 kell 16.00 elektroonilisel teel e-posti aadressile  mairo.kangro@otepaa.ee või Otepää Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Lipuväljak 13, 67405 Otepää.

Täiendav info:
Mairo Kangro, abivallavanem,
tel 766 4810, 53 033 035
e-post: mairo.kangro@otepaa.ee


Riigihanke dokumendid (rar)