Riigihangete register 

Infot saab Otepää valla poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta.

NB! Kõikide Otepää vallaga seotud hangete leidmiseks kirjutada Hankija lahtrisse "Otepää" ning kuupäeva lahter jätta tühjaks.

Vallavara valitsemise kord

Hankekord

Otepää Vallavalitsuse 2021. aasta hankeplaani kinnitamine

Otepää Vallavalitsuse 2021. aasta hankeplaani täiendamine

 

« Tagasi

Arhitektuurikonkursi väljakuulutamine

Otepää Vallavalitsus kuulutab välja arhitektuurikonkursi eesmärgiga saada parim lahendus Valga mnt  1d ja 1e katastriüksuste hoonestamiseks.

Võistlus algab 11. märts 2019

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 02. aprill 2019 kell 12.00.

Võistlustingimused on kättesaadavad Otepää valla koduleheküljel www.otepaa.ee

Võistlustingimused SIIT

Otepää Vallavolikogu 24.01.2019 otsus nr 5 "Otepää valla üldplaneeringut muutva Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine".

Lisa 1 joonis 1. Planeeritava maa-ala ja ja planeeritava maa-ala kontaktvööndi piir.

Lisa 2 joonis 2. Valga mnt 1c, 1d ja 1e kruntide detailplaneerigu eskiisjoonis.