Otepää valla arengukavad

« Tagasi

Otepää visiooniseminaril vaadati tulevikku

18. juunil 2018 toimus Otepää Kultuurikeskuses Otepää visiooniseminar, kus arutati, milline võiks olla Otepää vald aastal 2040. Visiooniseminaril kõlanud mõtted ja ideed saavad uue Otepää valla arengukava alusmaterjaliks.

                         
Otepää valla arengu üle oli tulnud arutama ja ajurünnakuid tegema õige mitu laudkonda inimesi erinevatelt elualadelt. Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise protsessi koordineerib vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni liige Herko Sunts, koostamisse on kaasatud Rivo Noorkõiv Geomeediast, kes ka seminari juhtis.

„Järgmise etapina koostatakse seminaril kõlanud ideedest ja ettepanekutest arengukava esialgne versioon," selgitas Herko Sunts. „Sügisel tulevad valdkondlikud arutelud ning siis juba on fookus suunatud  rohkem elluviidavatele tegevustele – mida me teeme püstitatud eesmärkide ellu viimiseks. Kui arengukava projekt on valmis, siis läheb see avalikule arutelule."


Otepää vallavanem Kaido Tamberg sõnas, et rühmatöö oli igati sisukas, ning ideed lennukad ja head. „Tänan kõiki, kes said aega tulla ja valla arengu üle mõtteid mõlgutada ning uutel koosolekutel kohtume juba sügisel," lisas Kaido Tamberg.

 

Lisaks sellele oodatakse kuni 22. juunini 2018 arvamusi Otepää valla kohta.  Küsitlusankeedile saab vastata nii Otepää valla kodulehe www.otepaa.ee vahendusel, kui ka vallalehe  „Otepää Teataja" 7.juuni 2018 numbris oleva ankeedi abil. Täidetud ankeedi saab viia Otepää Konsumisse,  Puka, Sangaste, Nõuni teeninduspunktidesse, raamatukogudesse ja Otepää Vallavalitsusse. Kõikide küsitlusele vastajate vahel loositakse välja auhindu, sh 30 euro suuruse Coop kinkekaardi.

Lisainfo: Herko Sunts tel 513 2146, herko.sunts@eesti.ee

Foto: Monika Otrokova


Arengukavad ja uuringud

8.02.19
 
 

 

 

Pühajärve rannapargi projekt
 Otepää valla imago uuring erinevates sihtgruppides (zip)SOTSIAALHOOLEKANDE ARENGUKAVA (PDF)
(Vastu võetud Otepää Vallavolikogu 20.12.2012 määrusega nr 15)Otepää valla arengukava aastateks 2015-2023

RakenduskavaHARIDUSVÕRGUSTIKU ARENGUKAVA

Haridusvõrgustiku arengukava 2011-2016 (pdf)
Haridusvõrgustiku arengukava rakenduskava (pdf)

Avaliku arutelu protokoll 17.01.2011

Vastused avalikul arutelul tõstatatud küsimustele
OTEPÄÄ VALLA TERVISEPROFIIL
Otepää valla terviseprofiil ja terviseedenduse kava 2011-2020 (pdf)

Otepää vallavolikogu 16.06.2011 määrus nr 13


 


VANEMAD ARENGUKAVAD

Otepää valla arengukava tegevuskava kinnitamine aastateks 2009-2013

Otepää valla arengukava 2004-2007 (DOC, 734 KB)

 


OTEPÄÄ REGIOONI MOOTORSAANIRADADE ARENGUKAVA

Otepää regiooni mootrosaaniradade arengukava (pdf)KÜLADE ARENGUKAVAD

Tõutsi, Kaurutootsi, Kassiratta ja Ilmjärve külade arengukava 2009 – 2014

Ilmjärve küla arengukava 2007-2017 (PDF, 560 KB)

Arula küla arengukava 2005-2010 (PDF, 961 KB)

Arula küla arengukava 2011-2015 (PDF)

Pilkuse küla arengukava 2003-2008 (PDF)

Otepää valla arengukava 2001-2005 (PDF)

Otepää linna arengukava 1997-2002 (PDF, 541 KB)

 


 

Otepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027

 

 

Valga maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava aastateks 2019 - 2023 ja seiremõõdikute heakskiitmine

 

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA