Riigihangete register 

Infot saab Otepää valla poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta.

NB! Kõikide Otepää vallaga seotud hangete leidmiseks kirjutada Hankija lahtrisse "Otepää" ning kuupäeva lahter jätta tühjaks.

Vallavara valitsemise kord

Hankekord

Otepää Vallavalitsuse 2020. aasta hankeplaani kinnitamine

 

« Tagasi

Talihooldustööde riigihange (täiendatud)

Otepää Vallavalitsus kuulutas välja avatud  menetlusega riigihanke talihooldustööde teostamiseks Otepää valla teedel ja tänavatel perioodil 2018–2021.

 

Hanke alusdokumendid on kättesaadavad e-riigihangete keskkonnas aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/201732

 

Teabevahetuses osalemiseks ja pakkumuste esitamiseks peavad huvitatud isikud ennast registreerima riigihangete keskkonnas.

 

Hange on jagatud 9 osaks:

 

Osa 1   Otepää vald ilma vallasisese linnata 

 

Osa 2   Mägiste küla, Ädu küla, Pringi küla, Vaalu küla, Mäeküla küla Rehepapi talu eratee,             Keeni küla teed nr 7240107 ja 7240108 ning nende teedega ühenduses olevad erateed 

 

Osa 3   Keeni küla, Sangaste alevik, Mäeküla küla, Kurevere küla Võlsi talu eratee, Tuurna  talu eratee ja Sangaste-Keeni kergliiklustee, Sangaste kalmistu parkla, Restu küla, Raudsepa talu eratee

 

Osa 4   Tiidu küla, Kurevere küla, Lossiküla küla ning nendega ühenduses olevad erateed 

 

Osa 5   Lauküla küla, Sarapuu küla, Restu küla, Risttee küla, Palu talu eratee 

 

Osa 6   Kuigatsi piirkonna teed, parklad ja platsid kuni Puka mõisani    

 

Osa 7   Arula, Meegaste ja Orumäe piirkonna teed, parklad ja platsid   

            

Osa 8   Komsi ja Kähri piirkonna teed, parklad ja platsid   

 

Osa 9   Nõuni piirkonna teed, parklad ja platsid (sh Päidla, Räbi, Neeruti, Lutike)

 

Pakkuja võib teha pakkumuse ühele või enda poolt valitud mitmele hanke osale.

 

31.10.2018 muutis Hankija hanke hindamiskriteeriume ja hinnatavaid näitajaid.

Hankes soovida osalevatel pakkujatel tuleb pakkumuse maksumus esitada alljärgnevalt:

 

Osa 1, osa 9 – lumetõrjetööde 1 (ühe) kilomeetri maksumusena

Osa 2, osa 3, osa 4, osa 5, osa 6, osa 7, osa 8 - lumetõrjetehnika 1 (ühe) töötunni maksumusena pakkumuses märgitud piirkonnas tööde teostamisel.

 

Seoses ülaltoodud muudatusega muutus ka pakkumuste esitamise tähtaeg: 12.11.2018 11:00

 

Edastame lingi, kust on võimalik pääseda ligi Otepää valla talihooldustööde piirkondade kaartidele https://service.eomap.ee/otepäävald_uus

Võimalik on saada ka tabel, kus on näidatud ära lumelükkamise kilomeetrid teede ja piirkondade kaupa. Soovi korral või selgituste saamiseks võtta ühendust Jaak Grünberg +372 502 2316.

 

Täiendav informatsioon:

Kajar Lepik, abivallavanem, telefon 766 4806,  e-post: Kajar.Lepik@otepaa.ee