Riigihangete register 

Infot saab Otepää valla poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta.

NB! Kõikide Otepää vallaga seotud hangete leidmiseks kirjutada Hankija lahtrisse otepää ning kuupäeva lahter jätta tühjaks.

Otepää valla vallavara eeskiri 

Riigihangete läbiviimise kord

Otepää Vallavalitsuse 2020. aasta hankeplaani kinnitamine

 

Pühajärve Laululava rekonstrueerimise ehitusprojekt

SA Valgamaa Arenguagentuur ENPI Eesti-Läti-Vene programmi projekti ELRI-113 "Via Hanseatica" raames ootab pakkumusi Otepää vallas asuva Pühajärve Laululava rekonstrueerimise-laiendamise ehitusprojekti koostamiseks projekteerija leidmiseks.

Pakkumine tuleb esitada SA Valgamaa Arenguagentuurile Otepää vallas Pühajärve laululava rekonstrueerimise-laiendamise põhiprojekti koostamise maksumusele vastavalt Lisas nr 1 esitatud mahtudele. Hinnapakkumine peab sisaldama kõiki tööde teostamiseks vajalikke kulutusi.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 21.mai 2012 kell 11.00. Pakkumused tuleb esitada või saata tähitult postiga hiljemalt 21. maid 2012 kella 11.00 või saata e-mailiga samaks tähtajaks aadressile: Kesk 11, Valga 68203. 
Pakkumuse pakendile tuleb kanda järgmised kirjed: 
Hankija nimi ja aadress (SA Valgamaa Arenguagentuur, Kesk 11, Valga 68203); 
Hanke nimetus (Otepää vallas asuva Pühajärve Laululava rekonstrueerimise-laiendamise ehitusprojekti koostamiseks); 
Pakkuja nimi, registrikood ja aadress; 
Hoiatussõnad: "Mitte avada enne  21. maid 2012 kell 11.05".

Pakkumused avatakse  21. mail 2012 kell 11.05 Valgas, Kesk 11 asuva Valga raekoja hoone infosekretäri ruumis. Pakkumuste avamisest võivad osa võtta kõik Pakkujad või nende volitatud esindajad. Üht Pakkujat võib maksimaalselt esindada üks esindaja.

Hankedokumendid

Lisainfo: Sille Roomets, 
tel. 5309 0842, sille@arenguagentuur.ee.