Riigihangete register 

Infot saab Otepää valla poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta.

NB! Kõikide Otepää vallaga seotud hangete leidmiseks kirjutada Hankija lahtrisse otepää ning kuupäeva lahter jätta tühjaks.

Otepää valla vallavara eeskiri 

Riigihangete läbiviimise kord

Otepää Vallavalitsuse 2020. aasta hankeplaani kinnitamine

 

Otepää linna haljastuse hoolduspakkumiste hange

Haljastus- ja hooldustööde kirjeldus. Tellija: Otepää Vallavalitsus
Objekt: Otepää linna haljastus 2012 - 2014

Otepää on tuntud talispordikeskus Eestis, kuid üha rohkem suurüritusi toimub Otepääl ka suvel ja Otepää linn soovib, et tema külalised tunneksid Otepääl ennast mõnusalt ja hubaselt ning väga oluline osa on selles kogu linna haljastusel.

I  Taimede istutamine

Läbi viiakse kolm istutamist arvestades ilmastikuolusid ja otstarbekust alljärgnevalt:
1. Esimene istutus (aprill-mai algus) – istutatakse lilled amplitesse, tornidesse ehk kevadistutus
2. Teine istutus (juuni algus – jaanipäev) – istutakse suvelilled ehk suvine istutus
3. Kolmas istutus (oktoober) –  sügis-talvele sobivad taimed (oksad) ehk sügisistutus

II  Olemasolevad konteinerid, lilletornid, istutuskastid ja peenrad:

1. Kandilised konteinerid (9tk) 64 x 64 cm (turuplats ja külastuskeskus)
2. Ümmargused (keskväljak) konteinerid ( 8tk) läbimõõt 97cm
3. Väikesed kandilised konteinerid (25tk) 35X35cm (lipuväljakul)
4. Lilletornid, mille alumise ringi läbimõõt 94cm, istutusvahe ca 20cm,
8 korrust kahanevas järjekorras  (3tk) (keskväljakule)
5. Kauplus Konsumi esine istutuskast 71cmX 542cm ja 2 väiksemat konteinerit 29X 70cm
6. Otepää Vallavalitsuse hoone esine peenar (roosid + 2 vaasi)
7. Kahekordsed karikad kultuurimaja juures (2 tk)
8. Plastik amplid (30 tk) (kesklinna promenaad, Tartu mnt) 
9. Kookosamplid Otepää kesklinna tänavavalgustuspostide küljes(12 tk)
10. Otepää Kultuurimaja müüri äärne Pühajärve teel (hooldus)
11. Valgusfoori ristmiku peenar (ca 40 m²)
12. Otepää talvekiriku haljastuskastid (3 tk)
13. Otepää pastoraadi pargis Hurda monumendi ümbrus (peenrad)


III Hooldustööd

Lilled peaksid moodustama ühtlase taimestiku. Amplite ja lilletornide väetamise kohustus vähemalt kord nädalas, kastmine põuaperioodil vastavalt vajadusele kasvõi iga päev. Hooldustööd hõlmavad kõiki vajalikke töid ja materjale Otepää linna lillede istutamisel, hooldamisel, lillepostamentide ehitamisel jm.

Otepää Vallavalitsus on haljastustööde teostamiseks planeerinud ca 8500 € igaaastast kulu. Haljastustööde hinnapakkumine peab sisaldama alljärgnevat infot:

1. Hinnapakkumine esitada vastavalt vormile (lisa 1 ).
2. Hinnapakkumises näidata istutavate taimede nimetused ja kogused ning maksumus kokku (lisa 1).
3. Pakkuja peab teostama haljastusvahendite sügisese konserveerimise ning säilitamise ületalve. Hanke lõppedes tagama haljastusvahendite üleandmise uue pakkumise võitjale.
4. Esitada tööde teostamise eest vastutava isiku pädevustunnistus, mis on omandatud maastikuarhitekti või maastikuehituse või muu sarnasel erialal.
5. Hinnapakkumine esitada hiljemalt 20. veebruar kella 11.oo elektroonilisel teel emailile andres.arike@otepaa.ee või Otepää Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Lipuväljak 13, 67405 Otepää.
6. Lisainfo urmas.kuldmaa@otepaa.ee või mob. 50 64 991.

Hankedokumentidega saad tutvuda Riigihangete registrist SIIT