Riigihangete register 

Infot saab Otepää valla poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta.

NB! Kõikide Otepää vallaga seotud hangete leidmiseks kirjutada Hankija lahtrisse otepää ning kuupäeva lahter jätta tühjaks.

Otepää valla vallavara eeskiri 

Riigihangete läbiviimise kord

Otepää Vallavalitsuse 2020. aasta hankeplaani kinnitamine

 

Otepää jäätmejaama haldamiseks operaatori leidmine

Otepää Vallavalitsus kuulutas välja avatud  menetlusega riigihanke „Otepää jäätmejaama haldamiseks operaatori leidmine".

Teenuse osutamise periood: 01.02.2019 – 31.12.2023. 

 

Hanke alusdokumendid on kättesaadavad e-riigihangete keskkonnas aadressil

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1534989/overview/activities

 

Teabevahetuses osalemiseks ja pakkumuste esitamiseks peavad huvitatud isikud ennast registreerima e-riigihangete keskkonnas.

 

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/register

 

Muul viisil, s.h paberkandjal või e-posti teel esitatud pakkumusi ei aktsepteerita ja need lükatakse tagasi. 

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 09.01.2019 kell 13:00